Zasoby operatywne złoża „Pawłowice 1" szacowane są na 54,3 mln ton do głębokości 1140 m i na 90 mln ton do głębokości 1300 m. Dzięki nim żywotność kopalni „Pniówek" zostanie przedłużona do 2051 roku. Istnieje też możliwość wydłużenia działalności górniczej o kolejnych kilkanaście lat poprzez udostępnienie i zagospodarowania zasobów tego złoża do głębokości 1300 m.

W przyszłym złożu Pawłowice 1 niemal 70 procent zasobów węgla stanowią pokłady najwyższej jakości węgli ortokoksowych typu 35, a 30 procent pokłady węgli koksowych typu 34.

- Zasoby udokumentowane w obszarach  górniczych kopalni JSW pozwalają na efektywne prowadzenie wydobycia przez kolejnych 40 lat – podkreśla Jerzy Borecki, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Uzyskanie pierwszego wydobycia z części zachodniej złoża „Pawłowice 1" przewidziane jest w 2015 roku, a osiągnięcie docelowego wydobycia na poziomie 7,2 tys. ton na dobę – w roku 2026. Rozpoczęcie wydobycia z części wschodniej złoża przewidziane jest w 2020 roku.

Koncesję na wydobywanie węgla ze złoża „Pawłowice 1" kopalnia „Pniówek" uzyskała w czerwcu 2012 roku – po sześciu latach od rozpoczęcia działań formalno – prawnych zmierzających do jej uzyskania.

Obecnie trwają prace związane z wierceniem czterech otworów badawczych pod szyb VI, który zostanie zbudowany w Mizerowie. Odwierty te pozwolą na lepsze rozpoznanie złoża. Trzy otwory – dwa o głębokości 40 metrów i jeden o głębokości 260 metrów - zostały już wykonane, ostatni – o docelowej głębokości 1170 m (aktualnie  959 m) jest w trakcie wiercenia. Zadania wykonuje konsorcjum firm PPGiWG „DMM" i EC KPG. Prace związane z wierceniem zostaną zakończone w tym roku.