Zostanie wprowadzona w życie już 1 stycznia 2014 roku.

Będzie stosowana na wszystkich wodach WE.

Jej najważniejsze założenie to wspieranie wszystkich nadbrzeżnych społeczności w UE, aby mogły stworzyć rentowną i stabilną flotę rybacką.

Poza tym WPRyb ma zagwarantować maksymalizację połowów w oparciu o zrównoważone gospodarowanie i zarządzanie zasobami morskimi.

To ma się opierać na zaprzestaniu szkodliwej i niegospodarnej praktyki wyrzucaniu niepotrzebnych połowów.

Nowa WPRyb ma być też jednym z elementów walki z bezrobociem w UE, bo na jej filarach Wspólnota Europejska chce dawać możliwości zatrudniania w nadbrzeżnych społecznościach.

Pierwsze działania WE w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa zapoczątkowano jeszcze w 1970 roku.