Biznesowe zyski mogą iść w parze z dbałością o społeczeństwo i środowisko

Kompania Piwowarska w ramach swojej strategii „Lepsza Przyszłość 2030” zdefiniowała cztery równorzędne obszary, z których dwa dotyczą kwestii społecznych i środowiskowych.

Publikacja: 26.06.2024 21:00

Farma wiatrowa LECH Nowy Staw III produkuje energię elektryczną dla browarów Kompanii Piwowarskiej

Farma wiatrowa LECH Nowy Staw III produkuje energię elektryczną dla browarów Kompanii Piwowarskiej

Foto: mat. pras.

Materiał przygotowany przez Kompanię Piwowarską

Współcześnie firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że ich rola wykracza poza generowanie zysków, i dążą do tworzenia wartości w dłuższej perspektywie, uwzględniając swoją odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy i środowiska naturalnego. Stają się bardziej wrażliwe na potrzeby społeczeństwa, dbają o dobro pracowników, szanują środowisko i angażują się w działania społeczne. Te praktyki są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, która zakłada zaspokajanie obecnych potrzeb ludzkości bez szkody dla przyszłych pokoleń.

Kompania Piwowarska w ramach swojej strategii „Lepsza Przyszłość 2030” zdefiniowała cztery równorzędne obszary, z których dwa dotyczą kwestii społecznych i środowiskowych. Filar Planeta obejmuje ochronę środowiska poprzez redukcję zużycia wody, zmniejszenie emisji CO2 i odpowiedzialność za opakowania. Natomiast filar Ludzie skupia się na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, odpowiedzialności za produkt, promowaniu różnorodności oraz inkluzywności i wspieraniu lokalnych społeczności. Te kwestie są integralną częścią celów członków zarządu, wpływając w znacznej mierze na wysokość ich rocznej premii.

Od 2024 r. część długoterminowych celów firmy będzie stanowić S-EBITA, czyli miara zysku operacyjnego uwzględniająca koszt emisji CO2. Takie podejście gwarantuje, że organizacja na każdym szczeblu uwzględnia kwestie środowiskowe i tworzenie wartości społecznych w swoich działaniach, nie tylko w sposób deklaratywny, ale poprzez realnie połączenie celów biznesowych z celami zrównoważonego rozwoju.

Producent piwa realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, w tym poszukuje źródeł zielonej energii dla swoich browarów, optymalizuje transport i wykorzystanie sprzętu chłodzącego, redukuje oraz wykorzystuje opakowania wielokrotnego użytku na dużą skalę. Firma zobowiązała się do osiągnięcia całkowitej neutralności węglowej do 2030 r. w swoich browarach. Od 2021 r. całe zapotrzebowanie na energię elektryczną w browarach i magazynach realizowane jest energią pochodzącą z wiatru. Dzięki instalacji pomp ciepła w dwóch swoich browarach firma jest w stanie odzyskiwać ciepło z procesu chłodzenia piwa, co przekłada się na 15-proc. redukcję zużycia gazu ziemnego i emisji CO2. Kompania Piwowarska dąży także do zredukowania zużycia plastiku o 25 proc. Dodatkowo ponad 40 proc. swoich produktów sprzedaje w opakowaniach wielokrotnego użytku, promując jednocześnie zwrot szklanych opakowań np. poprzez kampanię #Efekt1butelki, uświadamiając konsumentom, że każda oddana szklana butelka zwrotna ma realny wpływ na ochronę środowiska. Firma dąży do tego, aby jak najwięcej opakowań przez nią używanych produkowane było z recyklatu zamiast surowców pochodzących ze środowiska naturalnego.

W ramach filaru Ludzie Kompania Piwowarska angażuje się w kluczowe inicjatywy społeczne. Różnorodność i inkluzywność są centralnymi elementami strategii firmy. Jej pracownicy reprezentują różne grupy społeczne, a firma dąży do równowagi płci na wyższych stanowiskach kierowniczych. W firmie nie występuję tzw. luka płacowa i jest to ściśle kontrolowane przez zarząd firmy, aby standard równowagi płac był utrzymany. Spółka wprowadziła szereg dodatkowych rozwiązań na rzecz pracowników w szczególnych momentach życia wykraczających poza prawo, np. dodatkowy płatny dwutygodniowy urlop macierzyński, wolne płatne dni w trudnych momentach życia lub przeznaczone na leczenie bezpłodności.

Edukacja w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu to kolejny ważny obszar. W tym zakresie firma prowadzi kampanie edukacyjne i społeczne, m.in. „Pij z umiarem” dotyczącą odpowiedzialnego spożycia alkoholu czy „Będę TATĄ! – nie piję razem z nią” szerzącą świadomość na temat FAS, czyli alkoholowego zespołu płodowego, która była efektem współpracy z Fundacją „Dom w Łodzi”. Firma prowadzi również portal ABCalkoholu.pl mający na celu promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i zapobieganie negatywnym konsekwencjom nadużywania alkoholu.

Działania Kompanii Piwowarskiej dowodzą, że zyski biznesowe mogą iść w parze z dbałością o społeczeństwo i środowisko. To podejście, coraz bardziej doceniane na rynku, pokazuje, że firmy mogą skutecznie przyczyniać się do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych i środowiskowych, jednocześnie osiągając sukces finansowy. Kompania Piwowarska jest dowodem na to, że odpowiedzialność i rentowność mogą wzajemnie się wzmacniać.

Materiał przygotowany przez Kompanię Piwowarską

Materiał przygotowany przez Kompanię Piwowarską

Współcześnie firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że ich rola wykracza poza generowanie zysków, i dążą do tworzenia wartości w dłuższej perspektywie, uwzględniając swoją odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy i środowiska naturalnego. Stają się bardziej wrażliwe na potrzeby społeczeństwa, dbają o dobro pracowników, szanują środowisko i angażują się w działania społeczne. Te praktyki są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, która zakłada zaspokajanie obecnych potrzeb ludzkości bez szkody dla przyszłych pokoleń.

Pozostało 87% artykułu
Biznes
Wiadomo już, czy Sekwana nadaje się do pływania. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich zdecydowali
Biznes
Pierwsza od siedmiu lat awaria rakiety Muska. Może spłonąć 20 satelitów
Biznes
Niemcy chcą się pozbyć chińskich gigantów z sieci 5G. Stają do walki z Huawei i ZTE
Biznes
UE chce, by dane napędzały biznes. Ale polskie firmy mają obawy
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Biznes
„Efekt Hollywood” bije w polskie kina: dwa kwartały spadków
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą