Czy to jest koniec audytu w obecnej postaci?

Branża audytorska to istotne ogniwo procesów gospodarczych. Biegli rewidenci zapewniają rzetelność, przejrzystość i wiarygodność danych finansowych różnego rodzaju organizacji. Sprawozdanie z badania jest istotne dla inwestora, wierzyciela i innych grup interesariuszy, którzy podejmują decyzje w oparciu o dane finansowe.

Publikacja: 18.04.2024 21:00

Czy to jest koniec audytu w obecnej postaci?

Materiał partnera

Dlaczego w takim razie wyczuwa się niechęć młodych osób do rozpoczęcia czy kontynuowania pracy w audycie? Co się stało, że audyt przestaje być „sexy”?

Jeszcze 20 lat temu wydawało się, że praca w audycie jest trampoliną do szybkiej kariery w świecie finansów. Obecnie kojarzy się głównie z pracą biurową, delegacjami i nadgodzinami. W przeciwieństwie do wielu obszarów gospodarki, biegli rewidenci rzadko kiedy mają okazję brać udział w ciekawych projektach, czy tworzyć dla klienta innowacyjne produkty. W porównaniu do dynamicznie rozwijających się dziedzin audyt wydaje się mniej „ekscytujący”. Tym bardziej, że  często traktowany jest jako „zło konieczne” i dodatkowy koszt prowadzenia działalności.

Pracochłonność procesu audytu oraz stale zmieniające się przepisy i regulacje stanowią obecnie istotną barierę wejścia dla zainteresowanych branżą audytorską. Dokumentacja finansowa staje się coraz bardziej złożona, a firmy działające w zglobalizowanym świecie,  niekiedy w sektorach nieuregulowanych z uwagi na ich nowoczesny charakter, zwiększają ryzyko prawidłowego zaraportowania działalności, co przekłada się na pracę audytora. Te same firmy oczekują nie tylko sprawdzenia zgodności liczb prezentowanych w sprawozdaniu finansowym z księgami, ale także dostarczenia wartości dodanej w postaci analizy danych, czy wskazówek dotyczących optymalizacji procesów.

Złożoność struktur firm globalnych i realizowanych strategii biznesowych zwiększa ryzyko oszustw i staje się zachętą do optymalizacji podatkowych czy obejścia regulacji. W efekcie następuje istotne przesunięcie wagi tradycyjnego audytu  na rzecz zrozumienia biznesu, rozpoznawania ryzyk, czy wykrywania podejrzanych transakcji. Zmiany na rynku globalnym sprawiły, że audytorzy muszą stale podnosić swoje umiejętności i wypracowywać innowacyjne podejścia.

I tu z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja. Z jednej strony postrzegana jako zagrożenie, gdyż budzi obawy o utratę miejsc pracy w branży, która od wielu lat boryka się z istotnym niedoborem wysoko wykwalifikowanych pracowników i głośno dyskutowana pod kątem wyzwań etycznych– w jaki sposób sprawić, by algorytmy funkcjonowały zgodnie z kodeksem etyki biegłych rewidentów? Z drugiej strony może być wykorzystana do automatyzacji wielu powtarzalnych zadań np.: analizowania dużych zbiorów danych i identyfikowania e wzorców czy nieprawidłowości, które ograniczą ryzyko badania sprawozdania finansowego. To usprawnienie może pozwolić audytorom skupić się na obszarach, w których prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości jest największe.

Wsparcie dla branży audytorskiej oferują obecnie również uczelnie poprzez nowe kierunki studiów, które ułatwiają zdobywanie uprawnień biegłego rewidenta i oferują zdobycie szerokiego wachlarza dodatkowych umiejętności.

Warto wspomnieć również o kolejnym wyzwaniu dla branży audytorskiej jakim jest tematyka ESG. Nowe standardy raportowania w zakresie odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i gospodarczej biznesu oznaczają, że audytorzy muszą dostosować swoje procedury i praktyki do nowych wymagań, choć dzięki nim będą mogli lepiej zrozumieć biznes klienta. Pojawia się też nowe pole do współpracy biznesu z branżą audytorską – biegli rewidenci mogą edukować klientów w tematyce ESG oraz udzielać wsparcia w zakresie implementacji praktyk zrównoważonego rozwoju.

Branża audytorska odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zaufania publicznego do informacji finansowych. Jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i zapewnienia rzetelnych danych finansowych. Z jednej strony stoi przed wieloma wyzwaniami, z drugiej – ma szanse na dalszy rozwój. Jej przyszłość zależy jednak od partnerstwa ludzi i maszyn, w którym to AI „wyręcza” audytora w analizie dużych zbiorów danych i wykrywaniu ryzyka, ale na koniec to i tak audytorzy podejmują ostateczne decyzje i ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzony audyt.

- Tomasz Martyniuk, Associate Partner, Audit & Business Advisory Baker Tilly TPA

Materiał partnera

Materiał partnera

Dlaczego w takim razie wyczuwa się niechęć młodych osób do rozpoczęcia czy kontynuowania pracy w audycie? Co się stało, że audyt przestaje być „sexy”?

Pozostało 95% artykułu
Biznes
Koniec najgorszego okresu dla start-upów? Zapowiada się ożywienie
Biznes
Asseco zapowiada, że cały rok będzie dobr
Materiał partnera
Ewolucja, a nie rewolucja w odpadach
Materiał partnera
Nowe limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów i rencistów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Konsumenci i technologie – to dziś wyzwania handlu
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał