Narastająco, w całym 2015 roku, produkcja węgla handlowego wyniosła ok. 8,5 mln ton. Tym samym zarząd Bogdanki zrealizował całoroczne założenia.

Spółka podała, że uzyskany w IV kwartale 2015 roku poziom wydobycia był zgodny z przyjętym harmonogramem produkcji i zdecydowanie wyższy od osiągniętego w poprzednich kwartałach 2015 roku. - Czwarty kwartał zakończyliśmy wydobyciem na poziomie 2,55 mln ton, dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych w tym okresie. W efekcie miniony rok zakończyliśmy produkcją węgla na poziomie 8,5 mln ton, tym samym realizując zapowiedzi z połowy roku. Osiągnięty w całym roku poziom wydobycia był niższy od naszych obecnych mocy produkcyjnych. Zgodnie z założeniami, dostosowaliśmy bowiem poziom produkcji do możliwości sprzedażowych w 2015 roku, na które wpływ miała trudna sytuacja rynkowa - poinformował Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki.

Z prognoz zebranych przez Bloomberga wynika, że w 2015 roku spółka zarobiła na czysto 188,5 mln zł przy 1,81 mld zł przychodów. Dla porównania w 2014 roku Bogdanka wypracowała 272,8 mln zł zysku netto, a sprzedaż wyniosła 2 mld zł.