Wydatki na prywatne leczenie co roku coraz większe

Życzenie zdrowia jest jednym z najczęściej składanych – nie tylko w święta. A dla więcej niż co czwartej rodziny w Polsce koszty opieki zdrowotnej są dużym obciążeniem.

Publikacja: 27.12.2023 03:00

Wydatki na prywatne leczenie co roku coraz większe

Foto: Adobe Stock

Prawie 37 mld zł wydały rodziny na zdrowie w 2022 r. Tak wynika z wstępnych danych GUS. To o 3,3 mld zł więcej niż rok wcześniej.

W większości były to prywatne wydatki, ale nie wszystkie – całość to ponad 51,6 mld zł. Różnica to m.in. wydatki pracodawców na abonamenty dla pracowników czy prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Przy czym wszystkie bieżące wydatki na ochronę zdrowia GUS szacuje na 205,6 mld zł, co stanowiło 6,7 proc. PKB. Była to kwota o ponad jedną czwartą wyższa niż rok wcześniej. W prawie 154 mld zł, które GUS kwalifikuje jako wydatki publiczne, większość stanowiły składki, które płacą ubezpieczeni na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, czyli do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj więcej

Innowacje z Polski. Ochrona zdrowia w nowoczesnej odsłonie

Niemal równocześnie z publikacją na temat „Zdrowia i ochrony zdrowia w 2022 r.”, w której zawarte są szacunki finansowe, GUS opublikował raport „Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022”. Jest to badanie, które według tej samej metodologii przeprowadzane jest we wszystkich krajach UE. W Polsce uczestniczyły w nim 24 tysiące rodzin (gospodarstw domowych).

Dla więcej niż co czwartej rodziny (27 proc.) obciążenie kosztami opieki zdrowotnej jest duże, dla prawie połowy – niewielkie, dla co piątej rodziny – żadne. 4 proc. ankietowanych odpowiedziało, że pytanie ich nie dotyczy. Najbardziej i najpoważniej obciążone są wydatkami rodziny z osobami z niepełnosprawnościami – dla ponad 41 proc. są to poważne wydatki, nieco mniej rodzin (prawie 35 proc.). ma kłopoty z ich finansowaniem, jeśli domownikami są także osoby mające 60 i więcej lat.

Czytaj więcej

Problemy w ochronie zdrowia będą się jeszcze pogłębiały

W badaniu zapytano o to, czy wykup leków jest znaczący dla domowych budżetów. Jest to znowuż najpoważniejszy wydatek dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi (57 proc.) i starszymi (50 proc.). W zeszłym roku wartość sprzedaży wszystkich leków na receptę wyniosła 21,9 mld zł, w tym refundacja wyniosła 8,6 mld zł. GUS podał, iż przeciętnie każdy mieszkaniec Polski wydał na leki 351 zł.

Rodziny z dziećmi są liderami, jeśli chodzi o wagę wydatków na ortodontów i dentystów – dla 30 proc. jest to duże obciążenie, a kolejnych ponad 50 proc. przyznaje, że wydaje pieniądze na tych specjalistów, choć nie jest to wyrwa dla budżetu domowego.

Biznes
Skarbówka ściągnęła z TVN wysoką karę KRRiT za reporaż o Karolu Wojtyle
Biznes
Sieci 5G w Polsce zrównały zasięg
Biznes
System kaucyjny zbudują sprytni, a nie duzi, gracze
Biznes
Praktycznie o przyszłości otwartego oprogramowania. Konferencja Open Source Day 2024 już 18 kwietnia
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biznes
Są unijne kary za łamanie sankcji wobec Rosji. Więzienie i ogromne grzywny