Czy taką barierę stanowi brak środków na badania? Czy tempo badań wstrzymuje brak odpowiednich kadr? Może przeszkodą jest niedostateczne zaplecze laboratoryjne i kwestie organizacyjne? Eksperci bardzo często wskazują jednak, że podstawową barierą dla rozwoju polskiej nauki, w tym badań nad technologiami kwantowymi jest… biurokracja. Z powodu skomplikowanych i przewlekłych procedur zakup prostego nawet urządzenia laboratoryjnego może zająć lata. A świat nie śpi – badacze z innych państw potrafią dobrze wykorzystać czas, przez co polska nauka traci dystans do globalnych osiągnięć.

Czy tak jest w istocie? Podczas naszej debaty zidentyfikujemy najpoważniejsze problemy badaczy w zakresie fizyki kwantowej. A także zastanowimy się, czy istnieje recepta na ich przezwyciężenie.

- Emisja debaty „Technologie kwantowe – naukowe rozwiązania szansą dla polskiej i światowej gospodarki” zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” i Fundację na rzecz Nauki Polskiej już 12 grudnia na stronie rp.pl.