We wtorek wieczorem Mediatel (spółka zależna Hawe) podała w komunikacie dla giełdowych inwestorów, że w związku z wnioskiem ARP, sąd zabezpieczył majątek Hawe Telekom poprzez ustanowienie zarządcy przymusowego.

- Emitent podaje do publicznej wiadomości, że o treści Postanowienia HAWE Telekom został poinformowany przez ww. zarządcę przymusowego HAWE Telekom. Ponadto Emitent informuje, że ani Postanowienie ani Wniosek nie zostały dotychczas doręczone HAWE Telekom przez ww. sąd - podał Mediatel.

O wniosku ARP pisaliśmy jeszcze w grudniu ub.r. Agencja chciałaby, aby przedsiębiorstwo Hawe Telekom zostało wystawione na sprzedaż.

Pod koniec stycznia zarząd Hawe Telekom złożył wniosek o otwarcie tzw. postępowania sanacyjnego w reżimie nowych przepisów o restrukturyzacji zadłużonych firm (Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne), które ma uchronić tę firmę przed upadłością.

- Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego uzasadnia fakt, iż przedsiębiorstwo HAWE Telekom znajduje się w sytuacji, w której istnieje potrzeba dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy jego warunków ekonomicznych oraz zmiany kształtu struktury zadłużenia finansowego. W pierwszej kolejności celem postępowania restrukturyzacyjnego jest przywrócenie HAWE Telekom zdolności do wykonywania zobowiązań poprzez wstrzymanie toczących się względem HAWE Telekom egzekucji oraz zabezpieczenie przed wszczęciem egzekucji z majątku i utrzymanie realizacji świadczonych usług, będących podstawowym źródłem przychodu. W dalszej kolejności istotnymi elementami procesu restrukturyzacji HAWE Telekom będzie redukcja kosztów usług obcych.

Reasumując zgodnie ze stanowiskiem HAWE Telekom przedstawionym we Wniosku, HAWE Telekom posiada zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu, pomimo zaistniałego stanu niewypłacalności HAWE Telekom - podał Mediatel.

Zarządca przymusowy został powołany przez sąd także w samym Hawe.