Rodzinny biznes nie boi się nowoczesności

Więcej niż co trzecia mała i średnia firma rodzinna w Polsce uważa, że jest już przygotowana do działalności w gospodarce cyfrowej.

Publikacja: 17.07.2023 03:00

Rodzinny biznes nie boi się nowoczesności

Foto: Adobe Stock

59 proc. przedsiębiorstw musi się nadal przystosowywać, a 2 proc. przyznało, że nie zaczęły transformacji cyfrowej. Takie są wyniki badania, które przeprowadził Mastercard. Wzięło w nim udział 500 małych i średnich firm z Polski oraz 10 tys. firm z 14 krajów europejskich. Połowę z nich stanowiły firmy rodzinne.

Z ankiety dotyczącej firm polskich wynika, że stan przygotowania do działania w gospodarce cyfrowej w firmach rodzinnych jest bardziej zaawansowany niż w pozostałych. 38 proc. firm rodzinnych z sektora MŚP określiło, że są przygotowane do gospodarki cyfrowej, takiego samego zdania jest 32 proc. firm, które nie są rodzinne.

Co szósta firma rodzinna przyznała, że sprostanie wymogom gospodarki cyfrowej było dla nich najpoważniejszym wyzwaniem ostatniego półtora roku. Najprawdopodobniej związane było to z koniecznością dostosowania się do rzeczywistości biznesowej w czasie pandemii i po niej. Wprowadzone w zeszłym roku rozwiązania podatkowo-ubezpieczeniowe zwiększyły stopień skomplikowania obowiązkowego raportowania przez biznes do administracji.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Mastercard pokazują, że firmy rodzinne w większości dostosowały się do cyfrowego świata, którego rozwój przyspieszyła pandemia. 58 proc. polskich firm rodzinnych, a 42 proc. zarządzanych nie przez rodziny, zwiększyło wykorzystanie płatności cyfrowych – to więcej niż wśród europejskich przedsiębiorstw, gdzie wynik wynosi 47 proc.

Przedsiębiorcy zapytani, co wstrzymuje rozwiązania cyfrowe, w tym płatnicze, wskazali na obawy związane z cyberbezpieczeństwem (42 proc.) i ochroną prywatności (30 proc.). Co piąty przyznał, że nie wie, które rozwiązania byłyby dla jego firmy najlepsze, i jest to dwa razy niższy wskaźnik niż w całym badaniu. Co ciekawe, problem cyberbezpieczeństwa bardziej niepokoi polskie firmy rodzinne niż pozostałe (30 proc.).

Barierą jest m.in. jakość łączy. Wskazał na to co piąty respondent z firmy rodzinnej z Polski, ale i 30 proc. wszystkich przedsiębiorców z 15 krajów.

Jednym z czynników, które mogą komplikować proces modernizacji, jest opór przed zmianami. Część respondentów jako barierę dla procesu unowocześniania wskazywała brak otwartości członków firmy na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i sposobu myślenia oraz wykorzystywanie nowinek (27 proc.). Starsze pokolenie było postrzegane jako mniej skłonne do wprowadzania zmian.

Mastercard zidentyfikował trzy główne bariery wzrostu, z którymi borykają się małe firmy w Europie: możliwość otrzymywania i dokonywania płatności, dostęp do finansowania wspierającego długoterminowy wzrost oraz dostęp do narzędzi, które pomagają firmom dołączyć do cyfrowego ekosystemu, np. z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Mastercard zwraca uwagę, iż wśród firm rodzinnych dostrzec można silne dążenie do poszukiwania okazji do edukacji, szkoleń i mentoringu, które mogą pomóc w rozwoju. Ponad dwie piąte badanych firm chce zmodernizować biznes poprzez lepsze wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Pokazuje to, że małe firmy rodzinne chcą podnosić swoje kompetencje.

Wyniki ankiety dotyczące polskich firm są podobne do niedawnych informacji na temat wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych podanych przez GUS. Wynika z nich, że w zeszłym roku co piąty pracownik małej firmy (zatrudnia od 10 do 49 pracowników) i ponad 27 proc. pracowników firm średnich (50–249 pracowników) posiadało dostęp zdalny do firmowej dokumentacji i aplikacji. Połowa przedsiębiorstw nie stosowała jednak dodatkowych zabezpieczeń podczas spotkań i rozmów online z pracownikami.

59 proc. przedsiębiorstw musi się nadal przystosowywać, a 2 proc. przyznało, że nie zaczęły transformacji cyfrowej. Takie są wyniki badania, które przeprowadził Mastercard. Wzięło w nim udział 500 małych i średnich firm z Polski oraz 10 tys. firm z 14 krajów europejskich. Połowę z nich stanowiły firmy rodzinne.

Z ankiety dotyczącej firm polskich wynika, że stan przygotowania do działania w gospodarce cyfrowej w firmach rodzinnych jest bardziej zaawansowany niż w pozostałych. 38 proc. firm rodzinnych z sektora MŚP określiło, że są przygotowane do gospodarki cyfrowej, takiego samego zdania jest 32 proc. firm, które nie są rodzinne.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Przyszłość prawa w świecie transformacji biznesu – relacja z Forum Legal Transformation 2024
Biznes
Ekonomista oszacował „moc” reprezentacji na Euro 2024. Która najsilniejsza?
Biznes
System kaucyjny u bram, lobbing odpocznie. Jest trzeci wniosek operatora
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Biznes
Renasansu atomu już nic nie zatrzyma. Efekt? Wielka hossa na zapomnianym rynku
Biznes
Euro 2024 to emocje nie tylko sportowe. Spółki giełdowe wydają krocie na sponsoring