- Na wniosek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu przedłużyła termin przedstawienia sprawozdania (z prac Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii nad ustawami Prawo komunikacji elektronicznej i ustawy ją wdrażającej – red.). W związku z podjęciem przez komisję decyzji o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego w dniu 6 marca, termin przedstawienia sprawozdania przedłużony został do 11 kwietnia - poinformowało odpowiadając na nasze pytania Centrum Informacyjne Sejmu.

To część odpowiedzi o zasady procedowania ustawy Prawo komunikacji elektronicznej i wdrażającej PKE, które rząd „wzbogacił” np. o kontrowersyjne zapisy dotyczące nadawców telewizyjnych (tzw. Lex Pilot), czy rozszerzające uprawnienia służb do zbierania danych o obywatelach o komunikatory i pocztę e-mail (są deklaracje, że z tego się wycofuje).

Pytaliśmy CIS o to, czy niedotrzymanie przez komisję terminu na przygotowanie sprawozdania dla marszałek Sejmu z prac nad ustawami rodzi konsekwencje i jakie. Pierwotnie marszałek Elżbieta Witek dała na to posłom czas do 6 lutego.

Jak ostatecznie będą wyglądać prace legislacyjne nad PKE do końca nie wiadomo. Krążą domysły, że Sejm zmieni skład Komisji Cyfryzacji tak, aby PiS miał w niej większość i wycofany zostanie wniosek o wysłuchanie publiczne.

Obecnie Komisja Cyfryzacji składa się z 18 posłów, z czego 9 to posłowie PiS. Wniosek o wysłuchanie publiczne został przyjęty, ponieważ decydujący był głos przewodniczącego Jana Grabca (KO).

Najbliższe głosowanie ewentualnych zmian w składach komisji sejmowych przewidziane jest dziś pod koniec posiedzenia Sejmu.