Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023

Ku lepszej przyszłości/Towards a brighter future. Noworoczne spotkanie Krajowej Izby Gospodarczej z korpusem dyplomatycznym.

Publikacja: 02.02.2023 22:25

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Zgodnie z tradycją, już po raz ósmy Krajowa Izba Gospodarcza organizuje Dyplomatyczne Otwarcie Roku - okolicznościowe spotkanie świata biznesu i samorządu gospodarczego z członkami korpusu dyplomatycznego.

W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem: Ku lepszej przyszłości/ Towards a brighter future.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest platformą do prezentacji planów dotyczących międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zaangażowania poszczególnych jednostek administracji centralnej i samorządowej, w tym także samorządu gospodarczego. Poprzez promocję polskiej gospodarki wśród ambasadorów akredytowanych w Polsce, Krajowa Izba Gospodarcza pomaga w kreowaniu pozytywnego środowiska dla polskich przedsiębiorców, inwestorów i eksporterów.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku stanowi również okazję do zaprezentowania walorów turystycznych, kulturowych, a przede wszystkim potencjału inwestycyjnego polskich regionów. Szczególnie cenna jest w tym zakresie ścisła współpraca z Urzędami Marszałkowskimi, która ma na celu rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie lokalnych firm do prowadzeniem biznesu na rynkach zagranicznych. Podczas tegorocznego DOR, Województwo Podkarpackie jako partner strategiczny szeroko zaprezentuje swój potencjał gospodarczy i kulturowy. Swoje oferty przedstawią również Mazowsze, Podlasie i Śląsk. Obecne będą także regiony: kujawsko-pomorski i lubelski.

Naprzeciw zmieniającemu się światu

Nikt nie ma wątpliwości, że ostatnie lata obfitowały w wyzwania dla światowej, jak i polskiej gospodarki. Ledwo wyszliśmy obronną ręką z pandemii, żeby zmierzyć się z dramatem wojny za naszą wschodnią granicą, oraz jej wszystkimi bezpośrednimi konsekwencjami. Inflacyjne rekordy i widmo wszechobecnych podwyżek towarzyszyły nam do ostatnich dni 2022 roku.

Nie bez powodu hasłem tegorocznego Dyplomatycznego Otwarcia Roku jest „Ku lepszej przyszłości". Po dwóch ciężkich latach dla polskiej gospodarki, chcemy wyjść do biznesu i dyplomatów z pozytywnym przekazem i skupić się nie tyle, na reagowaniu na bieżące problemy, ale zastanowić się nad tym jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować. Polski przedsiębiorca wielokrotnie już dał się poznać jako ten, który wyprzedza światowe trendy i łatwo się do nich adaptuje. Nasze firmy nie tylko są w awangardzie rozwoju, ale zasługują na to, żeby ich głos był słyszalny na innych kontynentach – mówi prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kłoczko.

Krajowa Izba Gospodarcza jako lider polskiego środowiska biznesu z optymizmem patrzy na nadchodzące miesiące, zwłaszcza, że czekają nas poważne wyzwania. Jednym z nieodwracalnych trendów, które obnażyła najpierw pandemia a potem wojna w Ukrainie, jest potrzeba dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Coraz częściej mówimy też o końcu procesu globalizacji, na rzecz mniejszych, lokalnych ekosystemów. Jednocześnie, niezmiennie to eksport jest siłą napędową naszej gospodarki, nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również na rynki afrykańskie czy azjatyckie.

Nie bez znaczenia będą też zmiany przepisów na poziomie Unii Europejskiej, które wymuszą na przedsiębiorcach realizacje i raportowanie polityk zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia ESG będą miały istotne konsekwencje dla utrzymywania konkurencyjności naszych firm, oraz zachowania dotychczasowej pozycji w krajowych i europejskich łańcuchach dostaw.

Zdajemy sobie sprawę z wielu zagrożeń w obliczu, których stoi polski przedsiębiorca. Jednak ważne, żeby każda firma, niezależnie od wielkości i sektora, pamiętała, że nie jest pozostawiona sama sobie. Krajowa Izba Gospodarcza to serce polskiego biznesu. Jesteśmy zawsze gotowi udzielić wsparcia polskim przedsiębiorcom i niezmiennie pracujemy nad kolejnymi narzędziami, które odpowiedzą na potrzeby i wyzwania zmieniającego się rynku – komentuje ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

O Krajowej Izbie Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza poprzez działalność Biura Współpracy z Zagranicą wspiera polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej oraz działa aktywnie na rzecz promocji gospodarczej Polski. KIG jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i ICC (Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu).

Działamy w zakresie poprawy wizerunku Polski na świecie oraz od lat aktywnie uczestniczymy w działaniach na rzecz rozwoju dyplomacji gospodarczej. Efektywna pomoc polskim firmom w internacjonalizacji możliwa jest dzięki dobrej współpracy KIG z korpusem dyplomatycznym w Polsce oraz placówkami polskimi za granicą, a także ministerstwami, organizacjami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami. Posiadamy także, podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.

W ostatnim roku KIG regularnie organizowała wydarzenia promocyjne, takie jak zagraniczne misje gospodarcze, fora biznesu, spotkania B2B, a także szkolenia tematyczne w formule on-line. Uczestniczyliśmy z polskimi przedsiębiorcami w wydarzeniach zwłaszcza na rynkach afrykańskich i Bliskiego Wschodu.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Zgodnie z tradycją, już po raz ósmy Krajowa Izba Gospodarcza organizuje Dyplomatyczne Otwarcie Roku - okolicznościowe spotkanie świata biznesu i samorządu gospodarczego z członkami korpusu dyplomatycznego.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Ciągle więcej firm znika, niż się pojawia nowych
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Biznes
Cyberbezpieczeństwo w biznesie. Między Polską a Unią jest przepaść
Biznes
Nowelizacja systemu kaucji zmierza do Sejmu
Materiał partnera
Zrównoważone łańcuchy dostaw to dla biznesu wyzwania, ale też szanse
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Inwestycje w dobrostan wzmacniają firmy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży