"Jeśli chodzi o termin zakończenia audytu, to jest to bardzo krótki okres do jego zakończenia. Do końca roku będzie gotowy" - powiedział prezes Skóra.

Na potrzebę przeprowadzenia audytu w spółce wskazał minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz. Pod koniec lutego szef resortu mówił, że pokaże on, "dlaczego spotkaliśmy się z tak wielkimi trudnościami, jeśli chodzi o inwestycję w kopalnię Sierra Gorda w Chile". "Audyt ten musi przynieść odpowiedź na kilka podstawowych pytań, po pierwsze, w jaki sposób dywersyfikować działalność spółki, by nie była ona narażona na problemy finansowe w sytuacji spadających cen miedzi" - mówił wówczas Jackiewicz.

W czwartek władze spółki zaprezentowały na konferencji prasowej wyniki finansowe KGHM. Chilijska kopalnia Sierra Gorda zanotowała w I połowie roku 481 mln zł straty netto ważonej udziałem KGHM w tym projekcie. KGHM ma 55 proc. udziałów w kopalni. Zysk EBITDA wyniósł 154 mln zł, a przychody ze sprzedaży 683 mln zł.

Prezes Skóra przekazał, że w Sierra Gorda trwają intensywne prace związane z osiągnięciem docelowych parametrów finansowo–produkcyjnych, zakładanych dla I Fazy, w tym m.in. stabilności pracy zakładu przeróbczego. "Renegocjowane są wybrane kontrakty i umowy oraz prowadzona jest weryfikacja długoterminowego planu działalności i rozwoju" - powiedział.

Wiceprezes KGHM ds. rozwoju Mirosław Biliński poinformował na konferencji, że złoże przejściowe w Sierra Gorda, będzie wykorzystywane także w kolejnych okresach. Jego eksploatacja wpłynęła na niższe poziomy produkcji w tej kopalni w II kwartale tego roku. "Nie publikujemy do przodu wyników produkcyjnych Sierra Gorda, natomiast złoże przejściowe w jakimś zakresie będzie w następnych okresach czasu wykorzystane, będzie planowane do produkcji w następnym kwartale" - powiedział Biliński. Dodał, że "w tej chwili weryfikujemy i optymalizujemy projekt, trwają prace geologiczne, tak by zrobić to jak najlepiej".

Wiceprezes przekazał, że kontynuowana jest współpraca z Chilijskim Regulatorem Środowiskowym (SMA). Sierra Gorda przedstawiła program dostosowujący działalność zakładu do wymogów regulatora i obecnie oczekuje na jego formalne zatwierdzenie przez SMA.

"Powielając sprawdzone rozwiązanie z Polski, powołano zespół międzynarodowych ekspertów, który sprawuje nadzór nad zbiornikiem odpadów poflotacyjnych Sierra Gorda" - powiedział. Dodał, że w czerwcu powołano Roberta Wundera na stanowisko głównego menadżera Sierra Gorda.

Produkcja miedzi w Sierra Gorda w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła ok. 48 tys. ton, a molibdenu ok. 12,5 mln funtów. W samym II kwartale kopalnia wyprodukowała 22 tys. ton miedzi i 3,6 mln funtów molibdenu, czyli mniej niż w I kwartale roku. Spółka podała, że wysoka zawartość pirytu w rudzie wpływa na osiągane uzyski i pracę zakładu przerobu molibdenu.

Całkowita strata Sierra Gorda sięgnęła w I połowie roku 875 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 279 mln zł, a przychody 1,24 mld zł. W II kwartale było to kolejno: 468 mln zł straty, 126 mln zł zysku oraz 666 mln zł obrotu.

Spółka poinformowała, że w I półroczu 2016 roku Grupa KGHM wypracowała zysk netto na poziomie 298 mln zł, zaś EBITDA w tym okresie wyniosła 2,1 mld zł, a przychody osiągnęły 8,5 mld zł. Grupa KGHM odnotowała wzrost produkcji miedzi ekwiwalentnej o 5 tys. t, co było wynikiem wzrostu wolumenów produkcji metali towarzyszących – złota i molibdenu. Wielkość produkcji metali szlachetnych w relacji do roku 2015 wzrosła łącznie o 26 proc.

Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. wzrosło o 207 mln USD, co miało związek z finansowaniem działalności inwestycyjnej. Wskaźnik długu netto do EBITDA (przy wartości EBITDA za 12 miesięcy kończących się 30.06.2016 r.) wynosi 1,8 i pozostaje na bezpiecznym, kontrolowanym poziomie.

Według spółki, sytuacja na rynku surowców nadal jest trudna. W porównaniu do analogicznego okresu ceny miedzi w pierwszym półroczu 2016 roku były niższe o 21 proc., srebra o 4 proc., natomiast molibdenu o 25 proc.

KGHM jest jedną z największych polskich spółek Skarbu Państwa i jest jednym z czołowych na świecie producentów miedzi i srebra. Obecnie Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji KGHM. Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych.