Duńczycy doszli do wniosku, że drony niosą obecnie ogromny potencjał, który w wielu dziedzinach gospodarki może prowadzić do wzrostu i poprawy produktywności - podkreśla Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza. Chcąc wspierać ten potencjał, rząd Danii uruchomił pierwszą strategię poświęconą dronom. Zasadniczym celem jest wzmocnienie więzi opartych na eksperckiej wiedzy pomiędzy duńskimi firmami i naukowcami, mające prowadzić do opracowania nowych technologii i tworzenia nowych miejsc pracy.

Już dziś duńskie firmy, naukowcy i władze powszechnie wykorzystują drony w dziedzinach takich jak dostawy energii, rolnictwo, rybołówstwo, ochrona środowiska i gromadzenie danych geograficznych.

Działania rządu zmierzające do zwiększenia stopnia wykorzystania dronów doprowadziły do przygotowania i ogłoszenia ambitnej strategii związanej z dronami. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 30 mln koron na cele powiązane z nową infrastrukturę badawczą nad rozwojem technologii i zastosowań latających urządzeń.

Strategia została opracowana równolegle z nowymi regulacjami w zakresie funkcjonowania dronów przygotowanymi przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa. Chodzi o to, by powstały jasne zasady i procedury użycia dronów nie naruszające bezpieczeństwa lotów i prawa do prywatności. Strategia rozpisana jest na 6 obszarów i 23 szczegółowych inicjatyw. Kluczowe obszary obejmują badania w dziedzinie technologii dronów, utworzenie międzynarodowych obiektów do prowadzenia badań w Danii, wzmocnienie działań edukacyjnych oraz wspieranie eksportu w obszarze dronów.