Kardiolodzy oczekują korekty wyceny opieki kompleksowej

Brak odpowiedniej opieki kardiologicznej zagraża życiu pacjentów – śmiertelnie – zgodzili się uczestnicy „Debaty o polskiej kardiologii" organizowanej przez "Rzeczpospolita" oraz Instytut Studiów Wschodnich.

Aktualizacja: 05.02.2017 20:07 Publikacja: 05.02.2017 17:44

Nowe technologie są drogie, ale efektywne – mówili uczestnicy debaty. Skuteczne leczenie wymaga zwię

Nowe technologie są drogie, ale efektywne – mówili uczestnicy debaty. Skuteczne leczenie wymaga zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną.

Foto: materiały prasowe

Według danych GUS liczba rezydującej ludności Polski, wynosząca dziś ok. 38 mln osób, w 2050 r. zmniejszy się o 3 mln osób, do 35 mln – mówił podczas panelu „Starzejące się społeczeństwo – wyzwanie dla opieki skoordynowanej" dr Jakub Gierczyński z NIZP-PZH i Uczelni Łazarskiego. – Odpowiada za to ujemny przyrost naturalny i nadumieralność Polaków, głównie z powodu chorób sercowo-naczyniowych (45 proc. zgonów) i nowotworowych (24–25 proc.). Wśród kobiet umieralność w wyniku chorób układu krążenia jest wyższa – 51 proc. wszystkich zgonów (u mężczyzn ok. 41 proc.). Dziś jesteśmy w czołówce młodej UE – osoby 65+ stanowią 15 proc. populacji., ale w 2050 r. będzie to już ok. 30 proc.

Przybędzie seniorów i wydatków na leczenie

Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia, dodał, że zgodnie z prognozą GUS w 2030 r. liczba ludności Polski spadnie o 3 proc., a jednocześnie, zakładając podobny poziom wycen i identyczny sposób korzystania ze świadczeń, wydatki NFZ wzrosną o 10 mld zł rocznie. – Liczba ludności spadnie, ale w grupie 65+ wrośnie o połowę i osiągnie ponad 30 proc. ogółu populacji, pochłaniając połowę pieniędzy na leczenie. W populacji 65+ ze szpitala korzysta się ponad trzy razy częściej i prawie pięć razy więcej wydaje na leki. Zakładamy, że w 2030 r. będzie 140 tys. hospitalizacji kardiologicznych więcej – 23,5 proc. więcej niż w roku 2014 r. O 30 proc., czyli ok. 700 tys., wzrośnie liczba hospitalizacji na oddziałach wewnętrznych, gdzie znaczny udział mają hospitalizacje z tytułu chorób układu krążenia – mówił.

Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz zapewnił, że zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych resort zakłada zwiększenie liczby łóżek dla osób starszych na oddziałach chorób wewnętrznych, kardiologicznych, geriatrycznych i neurologicznych. – Widzimy potrzebę koordynacji opieki nad osobami starszymi. Na poprawę dostępności świadczeń wpłynie ustalenie porady przyszpitalnej. Do zwiększenia środków na opiekę zdrowotną i lepszego gospodarowania nimi przyczyni się ustawa o sieci szpitali – mówił minister. Prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Angiologii i Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie, zauważył, że choroby kardiologiczne, tj. wady zastawkowe, udary czy zawały, ujawniają się częściej w starszym wieku. W leczeniu pomagają nowe technologie, np. przezcewnikowe implantacje zastawek dla starszych pacjentów, o których kardiolodzy mówią m.in. w kampanii „Stawka to życie. Zastawka to życie".

Nowoczesne terapie nadal niedostępne

– Wiemy, że nowe technologie w kardiologii są drogie, ale efektywne. Mamy też skuteczne leki, których nie możemy oferować pacjentom przez brak refundacji. Skuteczne leczenie wymaga zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną, a jeśli państwa na to nie stać, być może trzeba powrócić do dyskusji na temat dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – tłumaczył.

Kardiolodzy zauważyli, że nowoczesne leki przeciwpłytkowe, wykazujące istotną redukcję śmiertelności u chorych z zawałem w stosunku do nierekomendowanych, starych terapii, mimo kilku lat na polskim rynku wciąż nie są refundowane.

Prof. Jacek Legutko, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), podkreślał, że konieczny jest powrót do Narodowego Programu Profilaktyki Chorób Serca: – Powinniśmy skupić się na wczesnym wykrywaniu chorób krążenia, by zapobiegać niewydolności serca. Musimy też wzmacniać program leczenia zawału serca – podkreślał. Prof. Marek Gierlotka, przewodniczący elekt Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK, tłumaczył, że system opieki koordynowanej ma umożliwić leczenie zgodne ze standardami i utorować pacjentowi drogę przez system opieki zdrowotnej.

Zmiany w koszyku świadczeń

Podczas panelu „Pakiet zawałowy – modelowe rozwiązanie dla opieki koordynowanej w kardiologii" zauważono, że mimo zapewnień ministerstwa nadal nie wdrożono programu opieki koordynowanej nad pacjentem z zawałem mięśnia sercowego. Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda tłumaczył, że wprowadzenie programów opieki skoordynowanej wymagało zmian rozporządzeń koszykowych: – Świadczenia kompleksowe dotyczą różnych części koszyka, a nikt nie przewidział, by stworzyć osobną część koszyka poświęconą świadczeniom kompleksowym. Pracujemy nad projektem takich zmian – zapewnił. Dodał, że świadczenia kompleksowe nie powinny być limitowane.

Telemedycyna nadzieją dla chorych

Wojciech Zawalski, dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, tłumaczył, że program nie mógł ruszyć na początku stycznia, bo zmiana w koszyku świadczeń gwarantowanych opublikowana została pod koniec grudnia i wprowadzenie produktów rozliczeniowych opartych na tym koszyku od 1 stycznia było niemożliwe.

Prof. Dariusz Dudek, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ, mówił, że na wprowadzenie modelu opieki koordynowanej w kardiologii nie jest gotowy ani resort zdrowia, ani środowisko kardiologiczne. Dlatego powinno się go wprowadzać np. poprzez program pilotażowy. Zauważył, że wprowadzone w 2016 r. i na początku 2017 r. obniżki wyceny świadczeń w kardiologii inwazyjnej powinny zostać skorygowane, bo bez odpowiedniego finansowania system kardiologiczny się chwieje, co stanowi zagrożenie dla życia pacjentów. – Oczekujemy na korekty projektu, by pacjenci mogli w pełni z niego korzystać – mówił.

Prof. Krystian Wita, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medycznego, Szpitala w Ochojcu, przypomniał dane pochodzące z Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca AMI-PL 2009–2012, według których za implantację ok. 5 tys. urządzeń w ramach prewencji pierwotnej zawału zapłacono ok. 100 mln zł. – Tymczasem w uzasadnieniu projektu rozporządzenia wprowadzającego skoordynowaną opiekę nad pacjentem po zawale napisano, że na cały program przeznacza się raptem 30 mln zł rocznie. To nie wystarczy na prewencję pierwotną, nie mówiąc o rehabilitacji czy ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – podkreślał.

Zdaniem prof. Dudka opieka koordynowana nie będzie działać bez informatyzacji: – Na ten temat rozmawialiśmy w Brukseli na konferencji Microsoftu, który odwraca proces myślenia o składowaniu danych i zarządzaniu nimi. Przedstawiono, że wszystkie dane powinny w ciągu pięciu lat być wypchnięte z serwerów szpitalnych do chmury zarządzanej przez firmy znające się na ochronie i zarządzaniu danymi osobowymi, a nawet sztuczną inteligencją – mówił.

Podczas panelu „Jak skoordynować opiekę medyczną nad pacjentem z niewydolnością serca" prof. Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA w Warszawie, zauważył, że opieki kompleksowej wymagają nie tylko pacjenci z niewydolnością serca, ale i z zaburzeniami lipidowymi czy z arytmią.

Prawo zbyt skomplikowane

Prof. Piotr Hoffman, prezes PTK, pochwalił program rehabilitacji hybrydowej, zakładającej wykorzystanie przez NFZ narzędzi teleinformatycznych. – To forma zastąpienia łóżek rehabilitacji kardiologicznej, bo prowadzona jest w warunkach domowych. Jest to często skuteczniejsze, a pacjenci rzadziej rezygnują z takiej rehabilitacji – mówił.

Prof. Oskar Kowalski, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, dodał, że w Polsce nie wykorzystuje się narzędzi, które są powszechnie stosowane na świecie, np. telemonitoringu urządzeń wszczepialnych, takich jak defibrylator. – Telemonitoring pozwala monitorować dane z urządzenia wszczepionego pacjentowi i przesyłać je do serwera w szpitalu – tłumaczył.

Dr Anna Partyka-Opiela, senior associated w kancelarii DZP, zauważyła, że Polska jest państwem, które tworzy najwięcej aktów prawnych w Europie. – Powinno patrzeć na wymagania lekarzy, efektywność systemu i potrzeby środowiska, a dopiero potem wdrażać rozwiązania prawne – mówiła.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna zapewnił, że Fundusz jest przygotowany do wprowadzenia kilku programów, ale brakuje zapisów ustawowych, które by to umożliwiły: – Czekamy na te zapisy, które pozwolą między innymi skoordynować współpracę między ambulatoryjną AOS a podstawową opieką zdrowotną (POZ), co pozwoli odciążyć specjalistów od przypadków przewlekłych – mówił prezes Jacyna. I dodał, że taka koordynacja wymaga programów pilotażowych, a także szkoleniowych. – Dziś oceniamy, że około 5 proc. świadczeniodawców mogłoby z dnia na dzień wejść w taki system. Musimy jednak myśleć o rozszerzeniu składu kadrowego tych jednostek, bo dziś większość prostych czynności administracyjnych wykonuje lekarz, a mogłaby go częściowo odciążyć pielęgniarka – mówił.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że bez wzrostu nakładów finansowych, wprowadzenia nowoczesnych technologii, również telemedycznych, a także refundacji nowoczesnych leków nie da się zapewnić polskim pacjentom odpowiedniej opieki kardiologicznej.

 

Partner Merytoryczny

 

 

Partner debaty

Organizatorzy

 

Według danych GUS liczba rezydującej ludności Polski, wynosząca dziś ok. 38 mln osób, w 2050 r. zmniejszy się o 3 mln osób, do 35 mln – mówił podczas panelu „Starzejące się społeczeństwo – wyzwanie dla opieki skoordynowanej" dr Jakub Gierczyński z NIZP-PZH i Uczelni Łazarskiego. – Odpowiada za to ujemny przyrost naturalny i nadumieralność Polaków, głównie z powodu chorób sercowo-naczyniowych (45 proc. zgonów) i nowotworowych (24–25 proc.). Wśród kobiet umieralność w wyniku chorób układu krążenia jest wyższa – 51 proc. wszystkich zgonów (u mężczyzn ok. 41 proc.). Dziś jesteśmy w czołówce młodej UE – osoby 65+ stanowią 15 proc. populacji., ale w 2050 r. będzie to już ok. 30 proc.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Biznes
BCC przyznało po raz pierwszy nagrody im. Marka Goliszewskiego
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Biznes
Zakaz działalności w Polsce dla Deloitte. Jest głos KNF
Materiał Promocyjny
e-Doręczenia: Rewolucyjny krok w cyfrowej komunikacji z administracją publiczną
Biznes
Mandaty za sprzedaż ogórków bez licencji. Chińskie miasta w desperacji
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Biznes
Wizy do Polski po staremu. MSZ nie zerwało umów z pośrednikami
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej