Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów. Patronami są: Deloitte, Forum Darczyńców, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Pracodawcy RP.

Na projekt składają się dwie redakcyjne debaty przy okrągłym stole 1 i 3 marca br. oraz obszerna publikacja, która ukaże się 20 marca br. i będzie dystrybuowana wśród prenumeratorów dziennika Rzeczpospolita i Parkiet.

Pierwsza z debat pt. „Zarządzanie wiekiem - już nie dobra wola, a konieczność wobec wyzwań rynku pracy” odbędzie się w dniu 01.03.2017 roku.

Druga debata pt. „Raportowanie niefinansowe: nowy obowiązek i wynikające z niego wyzwania oraz korzyści dla firm.” odbędzie się w dniu 03.03.2017.

Coraz więcej firm dostrzega potrzebę wdrażania idei i strategii odpowiedzialnego biznesu, a odpowiedzialność społeczna staje się jednym z kryteriów oceny firmy i warunków budowy jej dobrego wizerunku. Celem naszej redakcji, jak również organizacji wspierających merytorycznie to przedsięwzięcie przykładem poprzedniej edycji będzie przygotowanie dla przedsiębiorców rzetelnego kompendium wiedzy w zakresie CSR.

Już 1 marca 2017 o godz. 10.00 debata z transmisją na żywo na rp.pl i parkiet.com

Zarządzanie wiekiem - już nie dobra wola, a konieczność wobec wyzwań rynku pracy.

Jak ułatwić młodym wejście na rynek pracy i jak zatrzymać na nim starszych pracowników?

Tezy do dyskusji:

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- Zmiana struktury wiekowej pracowników w skali kraju i przedsiębiorstw (w d. firmach państwowych to odmładzanie, a w firmach prywatnych powstałych po 1989 r. to starzenie się kadr)

- Atuty różnorodności wiekowej

- Wyzwania związane z 2- 3 pokoleniową firmą- w tym z zarządzaniem zróżnicowanymi wiekowo zespołami

- Dopasowanie benefitów do potrzeb konkretnych grup pracowników i pracowników

Uczestnicy:

Moderator dyskusji: Anita Błaszczak – dziennik „Rzeczpospolita”

dr Anna Jawor-Joniewicz, Adiunkt, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytut Pracy I Spraw Socjalnych

Michał Olbrychowski, Dyrektor, Lider Communications Consulting Central Europe Deloitte

Karolina Kędziora, Prezeska Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Tomasz Schimanek Ekspert ds. org. Pozarządowych i Programów Społecznych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Ewa Sowińska Zastępca Prezesa, Krajowej Rady Biegłych  Rewidentów

Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Iwona Szmitkowska, vice prezes zarządu, Work Service

Katarzyna Pacut, Dyrektor ds. Personalnych, Polfa Warszawa.