Większość związków uzgodniła porozumienie ws. połączenia KHW i PGG

Większość związków Katowickiego Holdingu Węglowego uzgodniła w nocy z wtorku na środę warunki porozumienia ws. połączenia tej spółki z Polską Grupą Górniczą.

Aktualizacja: 01.03.2017 07:37 Publikacja: 01.03.2017 07:28

Według wiceministra energii warunki te nieco wzmacniają gwarancje pracownicze, wobec uzgodnień przyjętych wcześniej przez pozostałe związki; inne zaakceptowane teraz przez strony kwestie dotyczą kopalń Śląsk i Wieczorek.

Nowe uzgodnienia muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez związki holdingu, które parafowały porozumienie we wcześniejszym brzmieniu w poniedziałek. Jeśli to nastąpi, w środę do godziny 10. w siedzibie PGG powinno nastąpić podpisanie porozumienia w sprawie połączenia przez wszystkie związki KHW.

Na podstawie tak zaakceptowanego społecznie porozumienia Ministerstwo Energii chce od środy rozmawiać z inwestorami i instytucjami bankowymi – pozostałymi jego stronami.

W poniedziałek porozumienie oparte na złożonych tego dnia propozycjach ME parafowała tylko część związków, pozostałe negocjowały podczas wtorkowych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach. Rozmowy te dotyczyły postulatów części związków z KHW, m.in. holdingowej Solidarności.

Po ponad ośmiu godzinach obrad WRDS, po północy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że ministerstwo zaakceptowało „pewne korekty dotyczące oświadczenia zarządu PGG, które znajdzie się w załączniku (do porozumienia – PAP), mówiące o sprawach pracowniczych – wzmacniające pozycje pracownicze w kontekście pracowników i PGG i KHW".

„Pojawiły się także sugestie dotyczące pewnych zapisów załącznika, o którym była mowa w kontekście kopalni Wieczorek i kopalni Śląsk" - wskazał Tobiszowski.

Dotychczasowe negocjacje uznał za „próbę szukania kompromisu, który nie kompromituje, a zarazem przewiduje przyszłość". „Ważne, żebyśmy umieli tak skonstruować porozumienie, żeby nie było czegoś takiego, że nie będziemy umieli osiągnąć dynamiki rozwoju Polskiej Grupy Górniczej" - zastrzegł.

Wiceminister energii ocenił, że uzgodnione we wtorek zapisy "nie powinny wywoływać zastrzeżeń u tych, którzy już podpisali porozumienie, bo to nam nie burzy tych założeń, które już przyjęliśmy" - ocenił.

„Zapraszamy jutro na godzinę ósmą wszystkie związki zawodowe, aby wyraziły wolę do podpisania tego, co zaproponowały (podczas obrad WRDS - PAP) Solidarność i (...) Kadra. My akceptujemy i wczorajsze porozumienie i to, co zostało dzisiaj zaproponowane przez stronę społeczną" - zadeklarował Tobiszowski.

Jak potwierdzili wiceminister energii oraz jeden z liderów holdingowej Solidarności Piotr Bienek, wynegocjowane zapisy określają m.in., że górnicy z KHW po jego połączeniu z PGG mają być wynagradzani na zasadach obowiązujących w tej drugiej spółce – oznacza to rezygnację z tzw. holdingowego układu zbiorowego pracy.

Tobiszowski wskazał, że to założenie zostało we wtorek - zgodnie z postulatem Solidarności - „wzmocnione deklaracją zarządu PGG", która „ma wzmocnić poczucie pewności" obecnych pracowników Holdingu. Dopytywany przez PAP potwierdził, że deklaracja zawiera gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników KHW.

"Wydaje mi się, że dzisiaj doszliśmy do ustalenia treści tego porozumienia; naszym zdaniem treść tę zaakceptowało ministerstwo i zarząd PGG. Udało się zawrzeć jakieś zapisy, które naszym zdaniem są korzystniejsze – dają większą możliwość ochrony naszych pracowników, większe gwarancje tych warunków pracy i płacy, które daje nam PGG. Jednocześnie w innych punktach dają możliwość tym dwóm kopalniom (Śląsk i Wieczorek – PAP) możliwość dalszego funkcjonowania" - mówił po negocjacjach Bienek.

Tobiszowski przekazał, że w kontekście postulatów dotyczących ruchu Śląsk (rudzka część kopalni Wujek; dotąd w KHW), zostanie powołany zespół, który przeanalizuje jeszcze raz możliwość jego technicznego połączenia z ruchem Halemba kopalni Ruda (z PGG). „Jeśli okaże się, że to połączenie byłoby technicznie i ekonomicznie uzasadnione, oczywiście będziemy wprowadzali korektę" - zadeklarował wiceminister.

„Co do Wieczorka mamy ustalone, że Wieczorek sczerpuje to, co ma do sczerpania i przekazujemy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń tzw. Wieczorek II - bo Wieczorek I idzie tam wcześniej - albo z końcem roku, bądź z końcem 2018 r.; też stosowny zespół ma to przeanalizować. Tu nie było sporów w tej kwestii" - dodał.

Wiceminister Tobiszowski przekazał ponadto, że wynegocjowane teraz warunki porozumienia społecznego mają obowiązywać do końca marca 2018 r. - do tego czasu ma zostać wypracowany nowy układ zbiorowy w PGG.

Już w poniedziałek spośród ośmiu związków będących stronami holdingowego układu zbiorowego porozumienie parafowały dwa, m.in. Sierpień 80. Jego lider w KHW Szczepan Kasiński oceniał wtedy, że "jest to porozumienie dobre, dające stabilność zatrudnienia i wynagrodzenia pracownikom KHW", a także gwarantujące wypłatę załodze holdingu do 3 marca drugiej raty nagrody rocznej za ubiegły rok (tzw. czternastki), która na razie była wypłacona jedynie w niewielkiej części.

Warunkiem wypłaty drugiej raty miało być podpisanie porozumienia przez wszystkie związki; wsparcie w wypłacie "czternastki" ma zapewnić holdingowi PGG. Bez połączenia firm zagrożone byłyby też marcowe wypłaty dla górników KHW.

Kasiński potwierdzał też, że podpisane przez Sierpień w poniedziałek porozumienie zawiera m.in. zapis o przejściu pracowników KHW na warunki wynagradzania obowiązujące w PGG, co - według danych spółki - ma być korzystniejsze dla górników. Wynagrodzenia części z nich mają wzrosnąć, mniejsze będą natomiast np. odprawy i nagrody jubileuszowe – regulowane dotąd holdingowym układem zbiorowym.

Także według wcześniejszych informacji PGG zastąpienie holdingowego układu zbiorowego porozumieniami płacowymi obowiązującymi w Grupie w praktyce oznacza podwyższenie pensji górników z KHW do poziomu wynagrodzeń w PGG, a po połączeniu nastąpi wyrównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia we wszystkich kopalniach spółki do kwoty 6225 zł.

Zakładany jest wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla zdecydowanej większości górników z holdingu, w niektórych grupach zawodowych nawet do kilkuset zł. Przykładowo górnik w ścianie ma zarobić o ok. 237 zł więcej niż obecnie.

Natomiast załoga PGG ma otrzymać jednorazowe świadczenie, na którego wypłatę mają pozwalać lepsze od zakładanych wyniki spółki (według Solidarności jego wysokość ma być negocjowana w piątek). Związkowcy z PGG, którzy także zgłosili w związku z połączeniem firm swoje postulaty, m.in. gwarancji zatrudnienia i dalszego działania kopalń, mają ustalać te kwestie z zarządem Grupy, gdy zamknięta będzie już sprawa porozumienia ze związkami z KHW.

Połączenie KHW i PGG, w formie zbycia majątku holdingu na rzecz Grupy, ma nastąpić na początku kwietnia. Powstanie największa górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach. Planowana jest restrukturyzacja 2,5-miliardowego zadłużenia KHW (m.in. poprzez odroczenie terminów spłaty oraz zamianę części długu na udziały w powiększonej PGG) oraz dokapitalizowanie powiększonej PGG przez inwestorów kwotą ok. 1 mld zł. Docelowo, po restrukturyzacji, firma miałaby trafić na giełdę.

Praca
Wiemy, jaka jest praca marzeń Polaka
Gaz
Trop do wybuchów na Nord Stream prowadzi na Ukrainę i warszawskie Powiśle
Technologie
Chiny stworzą superodpornych żołnierzy. Przerażające manipulacje genami
Biznes
NGO ufamy, choć nie zawsze znamy
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Biznes
Dyplomatyczne wypowiedzenie wojny: niemieccy urzędnicy opuszczają Rosję
Biznes
Bez zachodnich kamer nie ma rosyjskiego filmu. Sankcje zablokowały studia filmowe