„Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez rząd zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r." – poinformował PFR.

Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do sześciu lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75 proc. faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek Covid-19. Wysokość umorzenia nie może też przekroczyć 75 proc. kwoty udzielonej pożyczki. Wnioski składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie www.pfrsa.pl.

Finansowanie preferencyjne skierowane jest do przedsiębiorstw, które poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z Covid-19 i związanych z nim zakazów oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej. PFR zastrzega przy tym, że pomoc nie może być udzielona firmom, które łamały restrykcje.

Finansowanie będzie udzielane do 31 grudnia 2021 r. (niekiedy do 31 marca 2022 r.), jednorazowo lub w transzach, a jego wysokość oszacuje się na podstawie szkody poniesionej przez firmę maksymalnie w okresie pomiędzy 1 listopada 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. Wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 750 mln zł, dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa za 2019 r., 25 proc. jego łącznego obrotu w 2019 r. Firma może je przeznaczyć na regulowanie bieżących płatności, w tym wynagrodzeń, zobowiązań handlowych i publicznoprawnych.