Pismo z rezygnacją miało wpłynąć do zarządu wczoraj po południu po zamknięciu notowań na GPW.

Marek Trawiński jest także wiceprezesem PGE. Tymczasem KGHM ma inwestować wspólnie z Tauronem w należącą do koncernu Elektrownię Blachownia – chodzi o budowę bloku energetycznego o mocy 800 MW.

– W związku z tym dalsze pełnienie funkcji przewodniczącego rady i jednocześnie wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej mogłoby spowodować konflikt interesów – powiedział „Rz” Marek Trawiński.

Trawiński zasiadał w radzie nadzorczej KGHM od lutego 2008 r. (został wybrany w konkursie). Rada pod jego kierownictwem wybierała dwóch prezesów. Zanim został jej szefem, trwały spekulacje, że sam chciałby zasiąść w fotelu prezesa spółki (sam zainteresowany od początku im zaprzeczał). Wcześniej także był związany ze spółką – zasiadał w radzie nadzorczej w latach 90. Jest też członkiem rady nadzorczej Polkomtelu z ramienia PSE.