Będzie to jeden z większych debiutów na utworzonym we wrześniu ubiegłego roku rynku obrotu obligacjami. Wartość notowanych na Catalyst papierów korporacyjnych, z wyłączeniem obligacji drogowych emitowanych przez BGK, wzrośnie dzięki tym papierom o 35 proc., do nieco ponad 2 mld zł.

– Ta emisja pokazuje, że Catalyst to dobre miejsce plasowania emisji – mówi Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

Prime Car Management (działa pod marką handlową Masterlease) w marcu wyemitował dwu- i czteroletnie papiery o oprocentowaniu 10,7 proc. Spółka będzie dziewiątą instytucją, której obligacje korporacyjne są notowane na rynku Catalyst.

[wyimek][srodtytul]13 mld zł[/srodtytul] są warte obligacje notowane na rynku obligacji GPW[/wyimek]

W najbliższym czasie mają się na nim pojawić papiery BBI Zeneris NFI (9 mln zł), Wodzisławia Śląskiego (4 mln zł) i Kórnika (3,5 mln zł). Sobolewski ujawnia, że giełda prowadzi też rozmowy z kolejnymi firmami, m.in. z branży deweloperskiej. W ciągu najbliższych miesięcy na Catalyst mają wejść papiery spółek Orzeł, Mera i Proton Energy (notowanych na NewConnect). – W lipcu spodziewamy się debiutu pierwszych obligacji banków spółdzielczych – dodaje szef GPW.

Po kilku miesiącach działania Catalyst obrót na tym rynku jest jednak nieznaczny, a działalność ta nie przynosi giełdzie zysków. – Nasz fundusz wciąż przeprowadza transakcje na rynku międzybankowym – przyznaje jeden z zarządzających OFE.

Obecnie na Catalyst notowanych jest 61 serii papierów wyemitowanych przez 16 instytucji: banki, firmy oraz samorządy, o łącznej wartości nieco ponad 13 mld zł.