W tych dniach podróżni zaczęli korzystać z unowocześnionych i gruntownie odnowionych budynków kolejowych w Jarocinie i Kępnie. Oba dworce są zabytkowe i pasażerów na trasie Poznań- Katowice obsługiwały od końca XIX w. Remontowane były przez ponad 12 miesięcy pod nadzorem konserwatora zabytków.

Dziś są bardziej funkcjonalne, dostosowane do standardów nowoczesnej obsługi podróżnych i  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zachowano jednocześnie ich dotychczasowy  charakter odnawiając zarówno zabytkowe elewacje, jak i historyczne wnętrza. Nowy wygląd zyskało także najbliższe otoczenie budynków.

Łączny koszt wykonanych prac sięgnął 10,8 mln zł.  Wydatek ten jest częścią ok. 93, 5 mln zł nakładów już poniesionych przez PKP S.A. na remonty i unowocześnienie dworców w Wielkopolsce. Przewidywane są tu też kolejne modernizacje, na które PKP zamierza wydać ok. 40 mln zł.

Aleksandra Dąbek z  Departamentu Marketingu PKP S.A. informuje że obecnie w trakcie modernizacji w całym kraju jest 26 dworców kolejowych. Koszt realizowanych prac to ok. 281,6 mln zł. W ramach programu modernizacji dworców kolejowych do stycznia 2016 r. PKP zakłada oddanie do użytku 50 obiektów. Cały proces przebudowy dworców, zgodnie z planem, powinien zakończyć się do 2020 r.