Solino, spółka z grupy PKN Orlen, oddała do użytku stację poboru wody z Noteci. Dzięki temu koncern uzyskał możliwość przechowywania zapasów interwencyjnych w kawernach solnych zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o zapasach obowiązkowych.

PKN Orlen informuje, że budowa nowego ujęcia wraz z pompownią pozwoli na zwiększenie ilości wody przesyłanej do Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra" znajdującego się koło Inowrocławia. Przechowuje się tam zapasy ropy i paliw w podziemnych kawernach, które utworzono w wyeksploatowanych komorach solnych zlokalizowanych na terenie kopalni soli. Do ich wytłoczenia używa się solanki, która dzięki swoim właściwościom wypycha ropę naftową i paliwa na powierzchnię.

PKN Orlen zapewnia, że inwestycja znacząco poprawi funkcjonalność i operacyjność magazynu, pozwalając na podawanie wody do produkcji solanki z wydajnością 1400 m sześc. na godzinę. Dzięki temu magazyny spełniają wymagania ustawy o zapasach obowiązkowych, wchodzącej w życie z początkiem 2018 r., określającej limity czasowe, w których powinny one zostać wytłoczone. Nowe prawodawstwo zakłada obowiązek wytłoczenia zapasów obowiązkowych paliw w 90 dni, a ropy naftowej w 150 dni.

- Budowa pompowni w ramach realizacji Strategii Kawernowej jest kolejnym krokiem wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne państwa. Tak jak wielokrotnie deklarowaliśmy, inwestycja została oddana do użytku zgodnie z założonymi terminami - mówi cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Kusiak, prezes Solino. Dodaje, że przepustowość pompowni w ciągu doby pozwoliłaby na wypełnienie wodą 15 basenów olimpijskich.