Bankowość Pocztowa w Polsce ma 100 lat. W lutym 1919 roku, w celu zapewnienia wszystkim obywatelom równych szans w dostępie do podstawowych usług finansowych, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej. Instytucja wzorowana była na funkcjonujących wówczas w Europie bankach pocztowych, które już wtedy odgrywały istotną rolę systemową w ich państwach.

Dziś przedstawiciele Banku Pocztowego podkreślają, że wchodzimy w fazę dynamicznego rozwoju bankowości pocztowej w Polsce. – Bank Pocztowy generuje lepsze wyniki niż rok temu, wzrasta akcja kredytowa, a naszym klientom zaoferowaliśmy nowoczesną mobilną bankowość EnveloBank oraz nowe rozwiązania płatności mobilnych – mówi Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.

Dodaje, że wzrasta też sprzedaż w kanale Poczty Polskiej, czyli jej naturalnego partnera, poprzez sieć liczącą 4,7 tys. placówek. - Wykonana w ostatnim czasie praca oraz widoczna już poprawa wyników to dobry prognostyk w perspektywie długoterminowej jeśli chodzi o rozwój Banku Pocztowego w ciągu kilku najbliższych lat – dodaje Kuraszkiewicz.

Bank Pocztowy to jeden z najmniejszych komercyjnych banków w Polsce mający ponad 7 mld zł aktywów. W ostatnich latach jego skala nie zwiększała się istotnie. Wyzwaniem były słabsze ostatnio wyniki finansowe a wcześniej niepewność dotycząca struktury właścicielskiej: były plany wprowadzenia banku na GPW, ale ostatecznie jedynymi akcjonariuszami pozostali Poczta Polska i PKO BP mający odpowiednio 75 proc. i 25 proc. akcji.

Setna rocznica uruchomienia Pocztowej Kasy Oszczędnościowej byłą okazją do zorganizowania konferencji „100 lat Bankowości Pocztowej". – Historia i przykłady wielu krajów wskazują wyraźnie, że bankowość pocztowa może odgrywać istotną rolę w budowie nowoczesnego sektora usług finansowych. Korzyści z synergii instytucji pocztowej i finansowej są nie do przecenienia, a harmonijna współpraca krajowych spółek dla lepszego wykorzystania ich potencjału gospodarczego, z poczuciem i zrozumieniem nadrzędności interesu publicznego jest obecnie kluczowa – podkreśla prezes Kuraszkiewicz.