Aneta Wiewiórowska-Domagalska

Aneta Wiewiórowska-Domagalska: Wiosenna zima polskich konsumentów

Wyroki TSUE pokazują, jak zwiększył się jego wpływ na polskie prawo cywilne materialne i proces.

Co wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów

Wyrok TSUE jest kolejnym korzystnym rozstrzygnięciem dla konsumentów, które rozbraja rozstrzygnięcia SN.

Aneta Wiewiórowska-Domagalska: Niegotowi na prezydencję. A czasu coraz mniej

Każdy dzień opóźnienia z powołaniem rządu, który ma prowadzić prezydencję w Radzie UE osłabia Polskę. Można mieć nadzieję, że prezydent, któremu podobno zależy na prezydencji, nie będzie opóźniał rozpoczęcia jej przygotowania. Liczy się każda godzina.

Aneta Wiewiórowska-Domagalska: Wyrok TSUE dotkliwy, ale czy nauczy?

Zdaniem Trybunału nie można dopuścić do tego, aby strona czerpała korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania ani żeby otrzymała odszkodowanie za niedogodności nim wywołane.

Aneta Wiewiórowska-Domagalska: WIBOR – czy historia lubi się powtarzać?

Masowe sprawy frankowiczów będą miały wpływ na skłonność konsumentów do dochodzenia roszczeń na tle umów wykorzystujących WIBOR.

Aneta Wiewiórowska-Domagalska: Wydumane ryzyko utraty zarobku przez prawnika

To, że przedsiębiorca może ponieść dolegliwe konsekwencje w związku ze stosowaniem nieuczciwych postanowień umownych, wiadomo już od co najmniej dekady.

Aneta Wiewiórowska-Domagalska: Polski konsument jako niebyt

To, jak skutecznie zafunkcjonuje prawo europejskie, zależy od chęci, możliwości i determinacji instytucji krajowych. W Polsce brakuje zarówno chęci, jak i możliwości, o determinacji nie wspominając.

Aneta Wiewiórowska–Domagalska: Informujcie poprawnie o ryzyku kursowym

Na tle prawa polskiego nie zachodzi ryzyko wyeliminowania tabeli kursowych z praktyki banku w związku z ich abuzywnością.

Aneta Wiewiórowska-Domagalska: Wojenny wymiar prawa konsumenckiego

Standardy funkcjonowania rynku konsumenckiego w Polsce wciąż nie spełniają tych wynikających z norm unijnych, ale stanowi to tylko jedną stronę medalu, bo sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana.

Aneta Wiewiórowska – Domagalska o kredytach frankowych: Argumenty z autorytetu

Argument z autorytetu jest argumentem niebezpiecznym. Jeśli autorytet się myli, a jego poglądy trafiają do pism procesowych, prowadzi to sądy na manowce. Ryzyka związane z agrumentum ad auctoritatem szczególnie szybko materializują się w sporach frankowych: ekonomiczna argumentacja prof. Balcerowicza już trafiła do pism procesowych banków. Z tego też powodu sprostowania wymagają poglądy wyrażone przez prof. Sołtysińskiego w tekście „Świat kredytów walutowych objaśniamy przez profesorów”, opublikowanym 17.05.2021 w Rzeczpospolitej.