Obiekty hotelowe mogą już sprzedawać 75 proc. miejsc, ale do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione. Biura turystyczne pracują pełną parą, choć ze względu na zmieniające się wymogi krajów docelowych wobec turystów zagranicznych mają nieco utrudnione działanie. Turystyce sprzyja dalsze rozluźnianie obostrzeń, piękna pogoda i tęsknota za podróżowaniem. Można byłoby tu coś dodać o ograniczających urlopowe plany rosnących cenach, ale te akurat idą w górę wszędzie. Miejmy nadzieję, a na pewno mają ją wierzyciele, że zmiana sytuacji pozwoli im odzyskać należności od dłużników związanych z turystyką.

W przypadku hoteli mowa jest o kwocie przekraczającej 947 mln zł, głównie są to kredyty, ale zdecydowana większość z 907 dłużników ma zaległości pozakredytowe, czyli po prostu nie zapłaciła swoim bieżącym dostawcom, a ci zgłosili to do rejestru BIG. Problem nieopłacanych w terminie zobowiązań jest wśród firm prowadzących hotele dość powszechny, bo zaległości na rzecz kontrahentów i banków ma 9 proc. podmiotów (aktywnych, zawieszonych i zamkniętych). Przez rok pandemii, licząc od kwietnia zeszłego roku do kwietnia tego roku, liczba firm w kłopotach wzrosła, ale same zaległości, wbrew temu, czego można byłoby się spodziewać, zmniejszyły się o 100 mln zł, z czego tylko w kwietniu o 17 mln zł. Większych zmian nie zanotowała natomiast wartość przeterminowanych zobowiązań obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, czyli ośrodków kolonijnych, domów wczasowych, kwater, agroturystyki czy schronisk młodzieżowych.

Tu nagromadzone przez 752 firmy opóźnione o min. 30 dni faktury i raty kredytów na co najmniej 500 zł przekraczają w sumie 91 mln zł. Po ciężkim okresie mocno zróżnicowany jest natomiast obraz zaległości firm turystycznych. Przeterminowane zobowiązania samych organizatorów turystycznych znacząco spadły, o ponad 20 mln zł (36 proc.), do niecałych 36 mln zł, ale już sprzedający ofertę organizatorów turystycznych agenci zwiększyli zaległości o ponad 60 proc., do 19 mln zł. W turystyce kłopoty z płatnościami mają łącznie 943 firmy, w przypadku touroperatorów czy biur podróży problem dotyczy ok. 7 proc. podmiotów.

Na każde 100 zł nieopłaconych faktur i rat kredytów 3,3 zł należy do zakwaterowania i turystyki (1,15 mld zł). Na koniec kwietnia zaległości ogółu przedsiębiorstw w obu bazach BIG InfoMonitor i BIK przekroczyły 34,2 mld zł.

Każdy, zarówno firma, jak i konsument, znając NIP firmy może sprawdzić, czy nie ma ona w rejestrze BIG InfoMonitor zgłoszonych zaległości. Jeśli się zgodzi, to za pośrednictwem BIG InfoMonitor można ją również zweryfikować pod kątem spłaty kredytów.

- Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor