[b]Ustawa[/b] (poz. 647) z 21 maja o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; wejdzie w życie 25 czerwca.

[b]Obwieszczenia marszałka Sejmu[/b] (poz. 648 – 649), dwa z 17 maja, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy:

- o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- o podatku od czynności cywilnoprawnych.

[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=357064]Dz.U. Nr 101[/link][/b]