- rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (DzU z 7 lipca 2020 r., poz. 1209)

- § 4 i 6 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (DzU z 21 lipca 2020 r., poz. 1271)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (DzU z 21 lipca 2020 r., poz 1272)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 21 lipca 2020 r., poz. 1274)