290 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych 

289 Zarządzenie nr 8/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 1 zł, upamiętniającej 100. rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu