Zarządzenie nr 3/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł „Pamięci Rodziny Ulmów”