·       rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. (DzU z 18 maja 2023 r., poz. 943)

·       rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna w Nowej Wsi (PLH240046) (DzU z 18 maja 2023 r., poz. 952)

·       rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 26 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (DzU z 1 czerwca 2023 r., poz. 1048)

·       rozporządzenie ministra obrony narodowej z 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (DzU z 1 czerwca 2023 r., poz. 1049)