· rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (DzU z 17 kwietnia 2023 r., poz. 720)

· rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (DzU z 24 kwietnia 2023 r., poz. 769)

· rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 24 kwietnia 2023 r., poz. 770)