• rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (DzU z 25 stycznia 2023 r., poz. 175)

• § 1 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej – z mocą od 19 października 2022 r. (DzU z 8 lutego 2023 r., poz. 255)