· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mrowle Łąki (PLH180043) (DzU z 24 października 2022 r., poz. 2168)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Minokąt (PLH060089) (DzU z 24 października 2022 r., poz. 2169)

· rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej (DzU z 24 października 2022 r., poz. 2176)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005) (DzU z 24 października 2022 r., poz. 2177)

· rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (DzU z 7 listopada 2022 r., poz. 2262)