- rozporządzenie ministra finansów z 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (DzU z 8 stycznia 2016 r., poz. 26)

- ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (DzU z 8 stycznia 2016 r., poz. 27)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 14 grudnia 2015 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych (DzU z 8 stycznia 2016 r., poz. 28)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 14 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (DzU z 8 stycznia 2016 r., poz. 29)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych (DzU z 8 stycznia 2016 r., poz. 32)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń (DzU z 8 stycznia 2016 r., poz. 33)

- ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 8 stycznia 2016 r., poz. 34)

- ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 8 stycznia 2016 r., poz. 35)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (DzU z 8 stycznia 2016 r., poz. 36)

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (DzU z 19 stycznia 2016 r., poz. 84)

- rozporządzenie ministra środowiska z 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (DzU z 19 stycznia 2016 r., poz. 88)