fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Miejscowy plan może zakazać budowy wielkich kurników

Fotorzepa, Michał Walczak
Samorządowcy mogą skutecznie przeciwdziałać mnożeniu się wielkich ferm hodowlanych.

„Nie" dla rozlewającej się w wielu rejonach kraju budowy kurników i ferm hodowlanych powiedziała Rada Miejska w Koluszkach, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów wsi Katarzynów i Felicjanów w gminie Koluszki.

Uchwała planistyczna z 12 września 2016 r. przewidywała m.in. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakaz budowy nowych obiektów chowu lub hodowli zwierząt w liczbie powyżej 10 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), czyli do 2,5 tys. sztuk zwierząt. Dopuszczono zachowanie istniejących obiektów chowu lub hodowli zwierząt w liczbie powyżej 10 DJP, i to z możliwością przebudowy, ale niepowodującej zwiększenia obsady.

W uzasadnieniu uchwały Rada Miejska wskazała, że wprowadzenie takich ograniczeń do planu było związane z licznymi wnioskami mieszkańców, uciążliwością takich obiektów i z obawami o zamiary realizacji dużych obiektów inwentarskich na tereni...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA