fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wiadomości

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Po raz pierwszy w ramach Mistrzostw mieliśmy okazję gościć Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które w ramach Mistrzostw, na specjalnie do tego wydzielonych przestrzeniach zaprezentowało tematykę Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażaniaEuropejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

PO RYBY 2014-2020, zatwierdzony przez Komisję Europejską, zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomocy technicznej. Przewidziane w nim kierunki wsparcia obejmują nie tylko tradycyjnie rozumiany sektor rybacki, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Rybackie Lokalne Grupy Działania), a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. Do nowych obszarów wsparcia należą m.in.: rynek rybny, gromadzenie danych oraz kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, a także Zintegrowana Polityka Morska.

Jednym z wdrażanych w ramach PO RYBY 2014-2020 priorytetów jest Priorytet 5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania.

Celem ogólnym Priorytetu V jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury. Dodatkowo określono dwa cele szczegółowe, na które zostało ukierunkowane wsparcie finansowe:

*  poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury;

*  zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Działania w zakresie wdrażania Priorytetu V zostaną skoncentrowane na:

  • organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury,
  • lepszym dostosowaniu oferty producentów do wymagań rynkowych;
  • ograniczeniu negatywnego wpływu przetwórstwa rybnego na środowisko;
  • zwiększeniu świadomości konsumentów na temat pochodzenia i wartości odżywczych produktów pochodzących z rybołówstwa;
  • certyfikacji połowów i łańcucha dostaw;
  • zintensyfikowanym marketingu produktów rybnych;
  • ułatwieniu wprowadzania na rynek nowych i udoskonalonych produktów;
  • pełniejszym i efektywniejszym wykorzystywaniu zasobów i surowców poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii oraz wykorzystaniu odpadów i odrzutów;
  • poprawie bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy.

 

Instytucją Zarządzającą PO RYBY 2014-2020 jest minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mgm.gov.pl

                 

    

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA