fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co zmienia się w umowach na czas określony w służbie cywilnej

123RF
Od 22 lutego 2016 r. umowę na czas określony będzie można zawrzeć na nie dłużej niż 33 miesiące. Okres jej wypowiedzenia będzie uzależniony od długości zatrudnienia u danego pracodawcy.

Zmiany dotyczące umów na czas określony, które wpłyną także na stosunki pracy w służbie cywilnej, wynikają z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Wejdzie ona w życie 22 lutego 2016 r.

Maksymalnie trzy kontrakty

W ustawie zmieniającej przewidziano m.in., że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł być dłuższy niż 33 miesiące. Nie będzie też można zawrzeć więcej niż trzech (łącznie) takich umów. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na jej podstawie będzie uważane za zawarcie (od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie) nowej umowy na czas określony. Gdy okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony będzie dłuższy niż 33 mies...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA