fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Społeczeństwo

Przedszkola i żłobki tylko dla szczepionych dzieci? Zbiórka podpisów

Szczepimy, bo myślimy
Trwa zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą "Szczepimy - bo myślimy". Autorzy projektu chcą, by do przedszkoli i żłobków nie były przyjmowane dzieci, które nie mają obowiązkowych szczepień.

Zbiórka podpisów rozpoczęła się w poniedziałek. Listy, pod którymi można się podpisać, dostępne są w każdej z Okręgowych Izb Lekarskich w godzinach ich urzędowania, na terenie Polski.

"Nie można podpisać się pod projektem on-line. Takiej formy poparcia nie przewiduje ustawa, bardzo nam przykro. Można jednak wydrukować listę i zebrać podpisy wśród swoich najbliższych, znajomych, sąsiadów i odesłać lub odnieść" - apelują organizatorzy akcji.

Projekt przewiduje zmianę ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 131:

a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„Niezależnie od kryteriów przyjęcia wskazanych w ustępach poprzedzających, w

każdym przypadku, kryterium obowiązkowym przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów”,

b) ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przepisy ust. 1 – 7a, 9 i 10 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność”.

Aby projekt trafił do Sejmu, musi się pod nim znaleźć 100 tysięcy podpisów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA