fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Poród pod ścisłą kontrolą

Uroczyste przekazanie ultrasonografu. Na zdjęciu od lewej: Rafał Kiliński – prezes zarządu, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Piotr Daniluk – dyrektor ds. medycznych, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Fotorzepa, Dariusz Dłużeń
Pacjentki, które zamierzają rodzić w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą poczuć się jeszcze bezpieczniej, ponieważ sala porodowa zyskała nowe urządzenie do monitorowania przyjścia ich dziecka na świat, ufundowane przez TUW PZUW.

11 grudnia 2017 r. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych uroczyście przekazał specjalistyczną aparaturę medyczną Uniwersyteckiemu Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie. Nowy sprzęt to aparat USG służący do obserwacji rodzącego się dziecka na sali porodowej.

Od dzisiaj pacjentki Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie będą mogły rodzić pod kontrolą nowego urządzenia monitorującego przebieg porodu. Aparat ultrasonograficzny, którego zakup TUW PZUW wsparł kwotą 150 tys. zł będzie wykorzystywany do śródporodowego monitorowania stanu zdrowia rodzącego się dziecka.

Zdążyć przed powikłaniami

Pacjentki na poszczególnych etapach porodu powinny być z różnych przyczyn monitorowane. Nie tylko dotyczy to sytuacji problematycznych, ale i zapobiegania naturalnym komplikacjom. Współczesne położnictwo coraz częściej opiera się na precyzyjnych narzędziach obrazowania, co na wczesnym etapie jest w stanie zapobiec niepożądanym wydarzeniom pojawiającym się w trakcie porodu.

Metody subiektywne są doskonałą alternatywą lub uzupełnieniem klasycznego badania postępu porodu przez pochwę – stanowią precyzyjny monitoring całego procesu. Obserwacja za pomocą USG umożliwia nie tylko ocenę biometrii płodu bezpośrednio przed porodem oraz stopnia zaawansowania tego procesu, ale również ocenia szanse na poród drogami natury. Mierzy kąt między spojeniem łonowym, a główką płodu, kierunki osi główki w kanale rodnym i inne istotne parametry – oczywiście w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu techniki kolorowego i pulsacyjnego doplera, urządzenie pozwala także na ocenę dobrostanu płodu w każdej sekundzie jego drogi na świat.

Nowe urządzenie ultrasonograficzne ofiarowane Uniwersyteckiemu Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie może nie tylko kontrolować stopień zaawansowania porodu, ale również archiwizować jego postępy. Obecnie stanowi to bardzo ważny element poprawiający bezpieczeństwo doprowadzenia ciąży do szczęśliwego finału.

Dane zebrane przez ultrasonograf do śródporodowego monitorowania stanu zdrowia dziecka umożliwiają dokumentację sytuacji klinicznej. Może mieć to znaczenie również w sprawach spornych. Jednak najważniejsze jest zwiększenie bezpieczeństwa rodzących i poprawa jakości opieki medycznej w czasie porodu. A to z pewnością wiąże się z mniejszą liczbą błędów medycznych, a tym samym ograniczeniem ludzkich dramatów.

Powodów, dla których stosowanie USG w trakcie porodu jest niezwykle istotne, może być w przyszłości jeszcze więcej. Wiąże się to z obserwowanym wzrostem liczby ciąż bliźniaczych. Wówczas obecność aparatu ultrasonograficznego w sali porodowej stanowi właściwie niezbędny element jej wyposażenia.

Dar serca

Nowy ultrasonograf został przekazany na ręce prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod którego auspicjami działa Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie. Darczyńcą jest TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Zaszczyt przekazania urządzenia przypadł Rafałowi Kilińskiemu, prezesowi zarządu TUW PZUW i Anecie Zawistowskiej, członkini zarządu TUW PZUW.

– Szpitale to jeden z kluczowych obszarów działalności biznesowej TUW PZUW. Mamy zaszczyt wspierać je nie tylko swoją wiedzą i doświadczeniem w konstruowaniu programów ubezpieczeń medycznych, ale brać udział w takich projektach jak ten, który jednocześnie podnosi jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. Jest to możliwe dzięki wsparciu finansowemu TUW PZUW. Szczególnie zależy nam na bezpieczeństwie rodzących kobiet i dzieci przychodzących na świat. Ta troska wpisuje się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu naszego towarzystwa – powiedział podczas przekazania Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

Bezpieczna droga

Nie jest to pierwsza akcja TUW PZUW dla szpitala. Na początku tego roku Warszawski Uniwersytet Medyczny wspólnie z PZU opracował Program Bezpiecznego Porodu. Zakłada on między innymi stworzenie Ośrodka Symulacji Medycznych, który ma szkolić lekarzy i położne. Takie rozwiązania w krajach Europy Zachodniej są powszechnie stosowane od kilkunastu lat, w Polsce to dopiero pierwsze jaskółki zmian w edukacji personelu medycznego. Jak twierdzi prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, program szkolenia podyplomowego z wykorzystaniem innowacyjnych metod jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku.

„Bezpieczny poród" to program kształcenia przeznaczony dla lekarzy, położnych, pielęgniarek oraz pracowników służb ratunkowych, w tym straży pożarnej oraz policji. Wszystko po to, by zminimalizować ewentualne ryzyko lub powikłania związane z porodem i opieką okołoporodową.

Program „Bezpieczny poród" to projekt realizowany na podstawie know-how Uniwersytetu McGill w Montrealu w zakresie ćwiczeń na symulatorach porodu, na zasadach porównywalnych do szkoleń na symulatorach stosowanych w lotnictwie. Szkolenia na fantomach gwarantują prawidłowe postępowanie zarówno przy porodach, które przebiegają właściwie, jak i tych z komplikacjami. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi. Dają one możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych i szpitali.

Rozwój dla zdrowia

W 2016 r. – który był pierwszym pełnym rokiem działalności – TUW PZUW osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Spółka mogła pochwalić się w tym okresie przypisem składki o wartości ponad 137 mln zł i zaangażowaniem w różnej formule współpracy ponad 100 profesjonalnych pracowników.

Realizując założenia strategii, w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: strategicznych spółkach Skarbu Państwa, podmiotach medycznych oraz programach typu affinity, czyli zniżkach dla członków określonej organizacji, np. tańszych ubezpieczeniach. W kolejnej fazie rozwoju swoją ubezpieczeniową grupę docelowa TUW PZUW chce rozwijać o podmioty szpitalne i jednostki samorządu terytorialnego.

– Bardzo cenię sobie współpracę z TUW PZUW, ponieważ jest ona kompleksowa i oparta na wzajemnym zrozumieniu. Ważne jest dla mnie to, że nasi partnerzy z TUW PZUW widzą przede wszystkim daleką perspektywę i nawet odległe korzyści, płynące ze współpracy, a nie jedynie szybki zysk i efekty krótkofalowe. Dlatego cieszę się niezmiernie z faktu, że stawiamy razem na różnorodne działania prewencyjne i profilaktyczne, które przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa pacjenta, a dzięki temu w przyszłości przyniosą także korzyści ekonomiczne – podsumował prof. Mirosław Wielgoś.

Materiał powstał przy współpracy z TUW Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA