fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gra o prestiż, gra o sens życia

Rzeczpospolita/ Mirosław Owczarek
W hierarchii społecznego prestiżu widać zmiany, które wydają się nieodwracalne, jak zawodowy awans kobiet. Co jest dziś w Polsce miernikiem sukcesu? (R)Ewolucja preferencji kobiet i mężczyzn dokonuje się na naszych oczach.

Niełatwo podać jednoznaczną i prostą definicję społecznego prestiżu. Badacze zjawiska nierówności społecznych są zgodni, że władza, pieniądze i prestiż tworzą układ zamknięty, wzmacniany dodatkowo przez takie cechy, jak wykształcenie i zdrowie. W takim systemie prestiż ściśle wiąże się z uznaną pozycją społeczną. Jako psychologiczna nagroda motywuje on do przyciągania uwagi otoczenia, co w codziennym życiu staje się celem samym w sobie. Obiektem społecznej estymy są nie tylko własnoręcznie wypracowane dobra, ale również przedmioty niedostępne dla ogółu, elitarne. W tym drugim przypadku w naukach społecznych mówi się o tzw. efekcie snoba. Przynależność do grup uznawanych za renomowane – jedna z najważniejszych cech prestiżu – wiąże się z władzą i zamożnością, te zaś, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, wzmagają uznanie i szacunek społeczeństwa.

Prestiż scala grupy interesu. Widać to na przykładzie środowisk prawniczych ...

Źródło: Plus Minus
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA