fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Komu się mieszka lepiej

123RF
Najwięcej dodatkowej przestrzeni zyskali rolnicy i emeryci.

O sytuacji na rynku mieszkaniowym mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl:

Co roku dowiadujemy się, że rośnie liczba mieszkań przypadających na 1 tys. Polaków. Rośnie też powierzchnia przypadająca na jednego rodaka. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że zasób mieszkaniowy jest podobnie zróżnicowany jak całe polskie społeczeństwo. Spore różnice w warunkach zamieszkania potwierdzają dane GUS. Na ich podstawie sprawdziliśmy, jak przez ostatnie lata zmieniły się mieszkania należące do różnych grup społecznych (m.in. pracowników najemnych, rolników i emerytów).

Osoby zainteresowane informacjami o warunkach zamieszkania poszczególnych grup społecznych powinny zajrzeć do wyników corocznego badania budżetów polskich gospodarstw domowych. Nazwa wspomnianego badania nie sugeruje jego związków z warunkami mieszkaniowymi.

Tym niemniej GUS w ramach badania finansów Polaków co roku zbiera również dane dotyczące mieszkań. W 2017 r. takie informacje zostały pozyskane od reprezentatywnej grupy 36 655 gospodarstw domowych. Urząd sprawdził między innymi to, jakim metrażem na osobę dysponowały gospodarstwa domowe w zależności od ich głównego źródła utrzymania.

Informacje GUS wskazują, że powierzchnia użytkowa dla jednej osoby wahała się od 24,0 mkw. (gospodarstwa domowe pracowników najemnych) do 39,3 mkw. (gospodarstwa domowe rencistów).

Metrażem znacząco większym od krajowej średniej (27,8 mkw.) dysponowali również rolnicy (30,1 mkw.), przedsiębiorcy (30,3 mkw.) i emeryci (37,5 mkw.). Można przypuszczać, że w przypadku seniorów i rolników, ważną przyczyną wysokich wyników była wyprowadzka młodszych członków rodziny.

Takie zjawisko powoduje wzrost statystycznego metrażu, ale jednocześnie ma negatywne skutki dla starszych osób (dotyczące m.in. braku odpowiedniej opieki).

Dołączony wykres przedstawia również zmiany średniego metrażu na osobę pomiędzy 2010 r. a 2017 r. Największe wzrosty odnotowano w przypadku rencistów (4,9 mkw., 14 proc.) i rolników (3,3 mkw./ 12 proc.).

Przeciętny metraż w bardzo licznej grupie pracowników najemnych powiększył się o 1,9 mkw. na osobę (9 proc.). Tutaj czynniki demograficzne też mogły odgrywać pewną rolę. Wydaje się jednak, że ten aspekt demograficzny był mniej istotny niż w przypadku gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Dzięki informacjom z badania budżetów gospodarstw domowych można również sprawdzić, jak od 2010 r. do 2017 r. poprawiło się wyposażenie polskich mieszkań w podstawowe elementy, media oraz urządzenia (np. łazienkę, ciepłą wodę i centralne ogrzewania). Przez ostatnie lata nie mieliśmy do czynienia z takimi intensywnymi zmianami jak pod koniec XX wieku.

W niektórych przypadkach poprawa była znacząca. Jako przykład może posłużyć udział zasiedlanych przez rolników mieszkań (lokali i domów) z dostępem do ciepłej wody bieżącej. Przez siedem lat (2010 r. - 2017 r.) odsetek takich mieszkań wzrósł aż o 5,1 pkt proc. Rolnicze gospodarstwa domowe odczuły też znaczącą poprawę w związku ze wzrostem udziału mieszkań wyposażonych w spłukiwaną toaletę (+5,4 p.p.), centralne ogrzewanie (+5,0 p.p.) oraz łazienkę (+4,5 p.p.).

Pod względem warunków sanitarnych, znacząco poprawiły się też mieszkania używane przez emerytów oraz rencistów. Miarą postępu cywilizacyjnego jest to, że w 2017 r. nie było już widać praktycznie żadnych różnic pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi pod względem wyposażenia mieszkań w podstawowe elementy i media (np. bieżącą wodę, łazienkę, centralne ogrzewanie).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA