fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Filary rozwoju

Rachunki opłacamy już głównie bezgotówkowo

123RF
Gotówką Polacy posługują się głównie w sklepach. Ale stałe rachunki chętnie regulują przelewem w bankowości internetowej.

Według badań Narodowego Banku Polskiego („Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych i płatności 2016", opublikowane w styczniu 2017 r.) kartę debetową ma – i korzysta z niej – 82 proc. ankietowanych Polaków (3 proc. posiada, ale nie korzysta, natomiast 15 proc. nie ma). Dość wysoki wskaźnik „ukartowienia" stanowi dobrą bazę do wzrostu liczby i wartości transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty (ale w przypadku braku odpowiedniej infrastruktury płatniczej karta posłuży do podjęcia gotówki w bankomacie).

Największy odsetek korzystających z kart debetowych – 93 proc. ankietowanych – to osoby w wieku od 18 do 24 lat. Wraz z wiekiem wskaźnik ten spada – do 61 proc. dla grupy powyżej 59 lat. Jednocześnie wyraźnie widać inną zależność – bardziej zamożne gospodarstwa domowe chętniej korzystają z kart; wśród tych, których dochody wynoszą do 2000 zł, odsetek używających karty to tylko 57 proc.

Kolejnym czynnikiem istotnie wpływającym na popularność obrotu bezgotówkowego jest dostęp do bankowości internetowej. Według badania NBP z usługi tej korzysta 73 proc. Polaków (kolejne 5 proc. wprawdzie ma, ale nie korzysta). Jednak aż 20 proc. ankietowanych w ogóle nie jest zainteresowanych dostępem do konta przez internet. W tej grupie dominują osoby starsze. Spośród ludzi powyżej 59 lat aż 57 proc. udzieliło właśnie takiej odpowiedzi.

Najbardziej zainteresowane usługą są osoby w wieku od 25 do 39 lat, mające regularne dochody. W tej grupie aż 92 proc. ma bankowość internetową i z niej korzysta. Według danych Związku Banków Polskich aktywnie bankowości online używa już około 15,2 mln Polaków.

Coraz większą popularność zdobywa bankowość mobilna, choć korzysta z niej na razie tylko 28 proc. badanych przez NBP (kolejne 10 proc. ma dostęp, ale nie korzysta, zaś 8 proc. chciałoby korzystać). Wciąż dużo Polaków, aż 54 proc. ankietowanych, deklaruje, że nie zamierza bankować za pomocą telefonu. Podobnie jak w przypadku bankowości internetowej grupa ta jest zdominowana przez osoby starsze; aż 93 proc. ludzi powyżej 59 lat nie chce mieć dostępu do bankowości mobilnej (im niższy wiek ankietowanych, tym większa popularność usługi).

Według szacunków z bankowości mobilnej korzysta regularnie ponad 7,1 mln Polaków, a z płatności w systemie Blik ok. 14 proc. (7 proc. podejmuje w ten sposób gotówkę w bankomatach, a 3 proc. przelewa pieniądze innym osobom).

Zmianę, jaka zaszła w płatnościach, pokazują informacje na temat sposobów opłacania rachunków za energię. W 2009 r. tylko 20 proc. ankietowanych regulowało takie rachunki przelewem w bankowości internetowej (6 proc. robiło to w formie zlecenia stałego, a 2 proc. przelewem w oddziale banku). Natomiast w 2016 r. na przelew w bankowości internetowej wskazało aż 58 proc. ankietowanych (3 proc. robiło to poprzez zlecenie stałe, a 4 proc. – wykonując przelew w oddziale banku).

W sklepach i punktach usługowych większość Polaków nadal płaci gotówką (63 proc.). Kartą robi to 33 proc. badanych, a przelewem 4 proc.

Statystykę tę będzie poprawiała rosnąca popularność zakupów w internecie. Z badań przeprowadzonych przez jedną z organizacji płatniczych wynika, że Polacy wypadają bardzo dobrze na tle innych krajów europejskich, jeśli chodzi o zakupy online. Aż 9 proc. badanych z naszego kraju deklaruje, że korzysta z e-sklepów codziennie lub prawie codziennie. To najlepszy wynik w Europie (ex aequo z Litwinami), wyraźnie wyższy od europejskiej średniej (6 proc.).

Za zakupy w internecie najchętniej płacimy przelewem bankowym, realizowanym przez komputer (68 proc. wskazań) lub telefon (48 proc.). Wybierając metodę płatności online, zwracamy uwagę przede wszystkim na jej szybkość (35 proc.) i wygodę (34 proc.). W przeciwieństwie do kupujących z innych krajów rzadziej wskazujemy na kwestie bezpieczeństwa (19 proc. w porównaniu z europejską średnią 30 proc.).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA