fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Stypendium dla studentów i młodych naukowców - mniej formalności do spełnienia

123RF
Będzie łatwiej spełnić wymogi przy ubieganiu się o stypendium ministra dla studentów i młodych naukowców.

W czasie trwania pierwszego naboru wniosków o stypendium ministra dla studentów i młodych naukowców okazało się, że wymogi formalne są często niemożliwe do spełnienia. Dlatego przygotowano nowelizację rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Problemy przysparzała m.in. konieczność uzyskania oświadczeń wszystkich współautorów zgłaszanych prac co do ich wkładu procentowego. Ten obowiązek ma zniknąć. Wystarczy, że wnioskodawca złoży oświadczenie o swoim udziale wraz z jego opisem.

Dla zakwalifikowania monografii naukowej lub artykułu, jako znaczącego osiągnięcia studenta, znaczenie mieć będzie ,czy wydawnictwo lub czasopismo widniało w ministerialnym wykazie w dniu publikacji. Student musi mieć bowiem pewność, jak jego praca zostanie potraktowana. Te same zasady będą obowiązywały młodych naukowców.

Uelastyczniono też sposób dokumentowania referatów wygłoszonych przez studentów na konferencjach naukowych. Osiągnięcie tego rodzaju może być potwierdzone także przez oświadczenie organizatora konferencji. Nie będzie obowiązku przedkładania programów konferencji naukowych lub materiałów pokonferencyjnych, które bywają trudno dostępne.

Zaktualizowano i doprecyzowano listę kryteriów oceny wniosków. Nie trzeba będzie udowadniać, ilu uczestników brało udział w konkursie lub festiwalu i ile państw i uczelni reprezentowali.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA