fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Instytucje finansowe też chcą estońskiego CIT

Adobe Stock
Związek Przedsiębiorstw Finansowych apeluje do Ministerstwa Finansów o umożliwienie podmiotom ze swojej branży korzystanie z nowego systemu opodatkowania.

ZPF przedstawił stanowisko środowiska finansowego w procesie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zarekomendował zmianę zapisów, które według projektowanej nowelizacji uniemożliwiają przedsiębiorstwom finansowym i instytucjom pożyczkowym skorzystanie z nowej formy opodatkowania. W projekcie wyłączono bowiem niemal wszystkie instytucje rynku finansowego, począwszy od sektora bankowego i SKOK, w tym firmy pożyczkowe, przez sektor ubezpieczeniowy i na kapitałowym skończywszy.

- O ile sama idea nowego systemu opodatkowania jest warta merytorycznego dialogu, o tyle projekt w sposób arbitralny i naszym zdaniem całkowicie nieuzasadniony wyklucza z niego przedsiębiorstwa finansowe i instytucje pożyczkowe. Projektowana ustawa nie powinna zawierać rozwiązań, skutkujących powstaniem nieproporcjonalnych nierówności wobec prawa, wykluczających z systemu określone spółki z uwagi na przedmiot prowadzonej przez nie działalności gospodarczej – mówi Marcin Czugan, prezes ZPF.

Nowy system opodatkowania osób prawnych, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., przewiduje, że podatnik będzie miał swobodę wyboru systemu opodatkowania spośród dwóch wariantów. Chodzi o ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania obowiązujących w ustawie o CIT, lub specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwi szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. Nowe prawo, wzorowane na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii, ma charakter proinwestycyjny i ma wspierać wzrost gospodarczy. Przepisy mają znieść bariery w dostępie do finansowania dla MŚP i zwiększyć ich potencjał inwestycyjny.

Zdaniem ZPF wyłączenie sektora finansowego z możliwości skorzystania ze zryczałtowanego podatku CIT, nie tylko stoi w sprzeczności z zasadą równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji, wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP, ale też utrudni wdrażanie prorozwojowych rozwiązań, m.in w zakresie technologii finansowych (fintech). „Wykluczenie przedsiębiorstw finansowych i instytucji pożyczkowych z systemu ulg podatkowych, przewidzianych dla podmiotów chcących inwestować w rozwój, przeczy też założeniom, zgodnie z którymi Polska ma stać się europejskim liderem na rynku usług finansowych. Przedsiębiorstwa finansowe, w tym zwłaszcza banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i instytucje pożyczkowe w dużej mierze przeznaczają wypracowane zyski na inwestycje i rozwój technologiczny. Innowacje w obszarze finansów w istotny sposób przekładają się nie tylko na uproszczenie codziennych czynności życiowych Polaków, związanych m.in. z zarządzaniem finansami osobistymi, czy płatnościami, ale przede wszystkim na wzrost innowacyjności również w pozostałych sektorach polskiej gospodarki oraz przyciągnięcie inwestorów z zagranicy” – argumentuje ZPF.

- Nowe rozwiązania podatkowe powinny mieć zastosowanie na równych prawach do wszystkich spółek kapitałowych, bez względu na rodzaj prowadzonej przez nie działalności. To stanowić będzie impuls do rozwoju polskich przedsiębiorstw we wszystkich segmentach rynku i, co ważne, wpłynie pozytywnie na tempo z jakim gospodarka wróci do równowagi po obecnym kryzysie – podkreśla Czugan.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA