fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Polskie firmy coraz lepsze w dobrych praktykach CSR

123rf.com
Aż o jedną czwartą, do 180, wzrosła liczba firm, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

- Tak duży wzrost liczby firm w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" to świetna wiadomość dla wszystkich osób, które od lat namawiają do odpowiedzialnego zarządzania. Udowadnia też, że koncepcja CSR rozwija się i coraz więcej firm chce patrzeć na swój biznes w kategoriach wartości a nie tylko kategoriach zysku finansowego - komentuje ogłoszoną w czwartek 15. Już edycję raportu Mirella Panek- Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jak podkreśla FOB, nigdy wcześniej w 15-letniej historii raportu tak wiele firm nie zgłosiło swoich działań CSR do publikacji.

Nie tylko rynkowi giganci

Duża liczba przedsiębiorstw, które chciały pochwalić się swoimi dobrymi praktykami w obszarze CSR, przełożyła się też na rekordową liczbę 880 inicjatyw (nowych i długoletnich) zakwalifikowanych do raportu, o 69 więcej niż rok wcześniej. Większość, bo 461 z nich to praktyki zgłoszone po raz pierwszy.

Kolejnym rekordem 15. edycji raportu jest też reprezentacja małych i średnich przedsiębiorstw– 48 firm (wobec 35 w roku ubiegłym).

Podobnie jak w poprzednich latach, raport publikuje dobre praktyki uporządkowane według siedmiu obszarów normy ISO 26000. I podobnie jak wcześniej, najwięcej inicjatyw dotyczyło „zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej" ( 190 praktyk) Wiele z nich dotyczyło aktywności filantropijnej firm oraz ich działalności edukacyjnej np. w zakresie zdrowia czy bezpieczeństwa.

Drugim co do popularności obszarem były „praktyki z zakresu pracy". Większość z 99 inicjatyw dotyczyła tu wolontariatu pracowniczego i bezpieczeństwa w miejscu, choć firmy chwaliły się też działaniami dotyczącymi integracji pracowniczej, oraz przyjaznej rekrutacji i adaptacji. (Nowością jest tzw. „mobilna rekrutacja" aktywizująca zawodowo wybrane społeczności lokalne).

Zrównoważony sklep

Jak podkreśla FOB, do tegorocznego raportu zakwalifikowała się rekordowa liczba 72 inicjatyw z obszaru środowiska naturalnego. Tradycyjnie najwięcej z nich dotyczyło edukacji ekologicznej, ale widać też wzrost znaczenia praktyk wspierających bioróżnorodność i zrównoważone budownictwo- nie tylko biur, ale także sklepów, fabryk czy hal produkcyjnych.

Tegoroczny raport dowodzi, że firmy zwracają też coraz większą uwagę na „zagadnienia konsumenckie" Liczba zakwalifikowanych praktyk w tym obszarze wzrosła w tym roku do 42 (wobec 26 w roku ubiegłym). Wiele z nich dotyczyło ułatwień dla osób starszych czy niepełnosprawnych kładąc też nacisk na przyjazność zapisów w umowach zakupu. Więcej inicjatyw (28) pojawiło się również w obszarze „uczciwe praktyki operacyjne" a dotyczyły najczęściej współpracy z dostawcami. W tym podnoszenia ich świadomości w zakresie CSR. Takich praktyk będzie w kolejnych latach przybywać, skoro ok.330 dużych firm będzie od przyszłego roku musiało publikować poszerzone raporty niefinansowe.

Eksperci FOB zwracają uwagę, że tradycyjnie, najmniej praktyk firmy zgłosiły do obszaru „prawa człowieka" (11 wobec 13 w ub. roku). Te, które coś w tej materii robią, skupiają się najczęściej na zarządzaniu różnorodnością w tym wdrażaniu projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu w miejscu pracy.

W tym roku raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" po raz pierwszy połączony został z globalnymi 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDG), ustanowionymi przez ONZ w 2015 roku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA