Akty prawne

DzU z 6 grudnia 2018 r. (poz. 2275-2280)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej - pozycja 2280
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy - pozycja 2279 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów - pozycja 2278
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej - pozycja 2277 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa - pozycja 2276 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2018 r. sygn. akt SK 3/14 - pozycja 2275
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL