fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 29 listopada 2017

- art. 1 pkt 6–10 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (DzU z 28 sierpnia 2017 r., poz. 1600)
- ustawa z 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (DzU z 14 listopada 2017 r., poz. 2104)
- ustawa z 29 września 2017 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie 24 kwietnia 2017 r. (DzU z 14 listopada 2017 r., poz. 2105)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (DzU z 14 listopada 2017 r., poz. 2106)
- rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (DzU z 20 listopada 2017 r., poz. 2135)
- rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (DzU z 21 listopada 2017 r., poz. 2145)
- rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (DzU z 24 listopada 2017 r., poz. 2171)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA