fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 16 maja 2019 r.

• § 20 i § 21 rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (DzU z 15 listopada 2018 r., poz. 2147)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (DzU z 15 maja 2019 r., poz. 906)
• rozporządzenie ministra finansów z 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (DzU z 15 maja 2019 r., poz. 911)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 maja 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2019 r. (DZU z 15 maja 2019 r., poz. 913)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA