Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest przedłużeniem pracy lekarza POZ – pomoc jest udzielana w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W tym czasie można też skorzystać z pomocy na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu (TPK). Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 800 137 200 lub wypełnić formularz.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Adresy i dane kontaktowe do punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są dostępne na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia. 

Lista szpitalnych oddziałów ratunkowych jest na stronie każdego wojewódzkiego oddziału NFZ.

Czytaj więcej

Rząd PiS ma nowy pomysł na nocną i świąteczną pomoc medyczną