W dwa tygodnie z rynku zniknie 70 proc. psychoterapeutów

Specjaliści będą musieli zamknąć gabinety, wielu z nich może zostać pozbawionych prawa do prowadzenia terapii.

Publikacja: 20.12.2022 08:01

W dwa tygodnie z rynku zniknie 70 proc. psychoterapeutów

Foto: Adobe Stock

Rynek prywatnych usług psychoterapeutycznych ma zostać uregulowany. Zostaną wprowadzone minimalne kompetencje i poziom wykształcenia psychoterapeutów, którzy oferują usługi także poza Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

– W samym projekcie trudno doszukać się jednak ograniczeń dotyczących psychoterapii w prywatnym gabinecie – mówi Aleksander Waś, członek zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Czytaj więcej

Pielęgniarka i farmaceuta będą mogli zostać psychoterapeutami dzieci i młodzieży

Weryfikacja kompetencji

– Do tej pory w zasadzie nie było żadnych regulacji o zawodzie psychoterapeuty, z wyjątkiem rozporządzeń ministra zdrowia dotyczących koszyka świadczeń gwarantowanych opieki psychiatrycznej. Wymieniano w nich, kto jest psychoterapeutą, absolwenci jakich kierunków mogą wykonywać te usługi jako świadczenia finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia – dodaje Katarzyna Sarnicka, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Po zmianach psychoterapię jako opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (wykonywaną w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej) mają świadczyć wyłącznie psychoterapeuci. Zgodnie z projektem psychoterapeutą ma być zaś osoba, która spełnia łącznie warunki określone dla osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, o których mowa w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych, lub specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży.

– Prywatne gabinety nie są jednak podmiotami leczniczymi. Nie świadczy się w nich opieki zdrowotnej. Wciąż więc będą poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Klientom takich gabinetów trudno zweryfikować kompetencję prowadzącego psychoterapię. Zazwyczaj pacjenci nie mają zaś świadomości, które certyfikaty są uznawane przez NFZ, a które nie, ani tym bardziej jak zweryfikować kwalifikacje psychoterapeuty – mówi Aleksander Waś.

– Być może prywatne gabinety będą musiały stać się podmiotami leczniczymi. Obecnie nad jakością psychoterapii czuwa towarzystwo, do którego należy psychoterapeuta. Zapewniają to kodeksy etyczne, komisje etyki i superwizja. Żaden test na specjalizacji ani pojedynczy egzamin tego nie zastąpi – uważa dr Łukasz Müldner-Nieckowski, przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. I podkreśla, że prywatny rynek powinien zostać uregulowany, ale w inny sposób. Przede wszystkim powinien zostać stworzony rejestr psychoterapeutów wsparty przez komisję złożoną z przedstawicieli towarzystw poszczególnych nurtów psychoterapii oraz samorząd zawodowy. Aktualnie tych rejestrów jest kilka i pacjent może nie wiedzieć, gdzie szukać informacji.

Eliminacja z rynku

Związkowcy wskazują też na inny problem – psychoterapię będą mogli świadczyć wyłącznie certyfikowani psychoterapeuci. Aby jednak uzyskać certyfikat, trzeba praktykować przed jego uzyskaniem – częścią szkolenia jest praca pod superwizją, a częścią egzaminu certyfikacyjnego – ocena przedstawionych studiów przypadków. Podobnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego trzeba wypracować 2088 godzin stażu podstawowego, czyli pracy psychoterapeutycznej z pacjentem.

Także Polska Rada Psychoterapii podkreśla, że projektowana definicja wyklucza wielu psychoterapeutów – osoby szkolące się, po szkoleniu, przed certyfikacją w stowarzyszeniu, a także osoby, które ukończyły szkolenie w latach 2007–2009, według starego trybu. Teraz mogą oni świadczyć psychoterapię finansowaną ze środków publicznych. Po zmianach będzie to niemożliwe.

– Z rynku w ciągu dwóch tygodni, bo tyle wynosi vacatio legis, zniknie 70 proc. psychoterapeutów – zauważa dr Łukasz Müldner-Nieckowski.

Zgodnie z projektem z ustawy mają zostać usunięte stygmatyzujące pojęcia, takie jak upośledzenie umysłowe czy osoba chora psychicznie. Nowelizacja zakłada też wyposażenie w monitoring pomieszczeń, w których przebywają osoby podlegające unieruchomieniu.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Opinia dla „rzeczpospolitej”

Renata Mizerska

prezes Związku Stowarzyszeń Zrzeszających Psychoterapeutów Polska Rada Psychoterapii, psychoterapeuta i superwizor PTPG

Zawód psychoterapeuty powinien zostać uregulowany w oddzielnej ustawie i Polska Rada Psychoterapii ma już taki projekt. Proponowane dziś przez ministerstwo definicje psychoterapii i psychoterapeuty są nie do przyjęcia. Psychoterapia jest świadczona przecież nie tylko pacjentom w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. W ten sposób pomija się chociażby terapię par i rodzin, rozumienie problemów rozwojowych u dzieci i młodzieży, wspieranie zdrowia i rozwoju. Psychoterapia nie jest świadczona wyłącznie w podmiotach leczniczych, ale chociażby w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Nie sięga się po nią wyłącznie w przypadku zaburzeń. Chodzi też o to, by tych zaburzeń uniknąć. Projektowaną regulację uważamy za fragmentaryczną i niebezpieczną. Oczekujemy prac nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty.

Rynek prywatnych usług psychoterapeutycznych ma zostać uregulowany. Zostaną wprowadzone minimalne kompetencje i poziom wykształcenia psychoterapeutów, którzy oferują usługi także poza Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

– W samym projekcie trudno doszukać się jednak ograniczeń dotyczących psychoterapii w prywatnym gabinecie – mówi Aleksander Waś, członek zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości