Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 maja 2022 r. pod poz. 1144. Dzień później weszły w życie.

Nowelizacja przedłuża do 31 sierpnia nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki, w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach. Obowiązek dotyczy zarówno pacjentów, jak i personelu lecznic i aptek. 

W rozporządzeniu utrzymano także ograniczenia związane m.in. z przekraczaniem granicy polsko-białoruskiej drogą kolejową.

Czytaj więcej

Koniec stanu epidemii, koniec z restrykcyjnymi ograniczeniami w szpitalach